;

Welkom

Welkom bij Stichting Sonrisa Rijnmond.

Stichting Sonrisa Rijnmond organiseert bijeenkomsten en evenementen om mensen op een bevredigende, nuttige manier onderdeel te laten zijn van de maatschappij, hun individuele ontwikkeling te vergroten en het menselijk welzijn te bevorderen. Mensen zoals senioren, mensen in een kwetsbare positie, jeugd en jongeren, gehandicapten, invaliden en mindervaliden, vluchtelingen en statushouders.

Sonrisa is het Spaanse woord voor glimlach. Dit woord is bewust gekozen voor de naam van onze stichting. Wij willen een glimlach op het gezicht van zo veel mogelijk mensen brengen met onze activiteiten.

Sonrisa is opgericht op 6 januari 2017. Een aanvraag om als Anbi (Algemeen nut beogende instellingen) stichting te worden aangewezen is in behandeling. Stichting Sonrisa Rijnmond heeft geen winstoogmerk.