;

Belastingdienst bevestigt aanmerking ANBI

Bij de oprichting van Stichting Sonrisa Rijnmond op 6 januari 2017 hebben wij bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend om als ANBI aangemerkt te worden.

Wij zijn bijzonder blij en trots dat de Belastingdienst per brief d.d. 3 juni 2017 het volgende heeft bevestigd
“Ik merk uw instelling  vanaf 6 januari 2017 aan als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd”.