;

Eerste Goud voor Oud in de Beemsterhoek heel gezellig

Op vrijdag 2 december was er voor het eerst een Goud voor Oud middag in Recreatiecentrum De Serre in de Beemsterhoek in Capelle aan den IJssel.

Zoals Goud voor Oud altijd begint met een presentatie over een bepaald onderwerp, hadden we als gastspreker Ruud Sterk van de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel en omstreken. Ruud kan boeiend en tot in de kleinste details vertellen over de flora en fauna in en rond het Capelse Schollebos aan de hand van foto’s.

De ongeveer 48 gasten luisterden aandachtig en stelden vragen. Het is altijd leerzaam een dergelijke lezing.

Na een korte pauze volgde het muziekoptreden van zanger John van Krimpen.
Bij deze Goud voor Oud middag waren naast bewoners van flatgebouw De Beemsterhoek ook Capellenaren uit andere delen van Capelle aan den IJssel aanwezig. Daardoor ontstaan nog meer ontmoetingen en verbindingen tussen bewoners in de stad.

Bij Goud voor Oud wordt veel gedanst. Het geeft een gevoel van vrijheid en ontspanning en zelfs op een dansvloer worden nieuwe sociale contacten gelegd. Hoe vaak komt het voor dat deze mensen op een vrijdagmiddag lekker staan te dansen met elkaar.

Een impressie van dat dansen op het volgende filmpje:

Een polonaise is voor veel mensen ook een gevoel van plezier, ontspanning, samen zijn en lol beleven.

Als afsluiting van deze gezellige middag in De Serre werd gezamenlijk het laatste lied gezongen. You Never Walk Alone is toepasselijk.
Deze middag werd mogelijk gemaakt via Maak Capelle.

 

 

Goud voor Oud ook in 2023 elke maand in Capelle aan den IJssel op in ieder geval 4 locaties

Goud voor Oud, het ontmoetingsprogramma voor senioren in Capelle aan den IJssel, is er ook in 2023. Het wordt het 7e jaar Goud voor Oud.

Bij Goud voor Oud ontmoeten ouderen elkaar en gaan ze in gesprek. Een gastspreker vertelt over het thema van de dag en het muziekoptreden brengt mensen altijd aan het dansen.

Goud voor Oud begint meestal om 14 uur en is afgelopen rond 16.30 uur. Uitzonderingen zijn de zorglocaties als De Rozenburcht en De Vijverhof. Bij De Rozenburcht eindigen we om  16 uur omdat dat beter past bij die locatie en haar bewoners en in De Vijverhof beginnen we om 14.15 uur omdat het beter aansluit bij de lunch die plaatsvindt in de Plaza van De Vijverhof.

Vaak geeft Rob Nieuwveld presentaties over Rotterdam en Capelle aan den IJssel waar veel bewoners van Capelle aan den IJssel hun levensgeschiedenis hebben. Of hij laat de geschiedenis van Diergaarde Blijdorp of voetbalclub Feyenoord voorbijkomen en hoe in Nederland vakantie werd gevierd vanaf 1930 en doet ook de pubquiz waar bezoekers in teamverband aan meedoen.

Het gaat erom de gasten te betrekken in gesprekken en verbinding tussen de bezoekers te laten ontstaan. Een eenvoudige foto van een straat of schoolgebouw kan via een verhaal leiden tot herinneringen delen en erachter komen dat meerders gasten in dezelfde straat of wijk hebben gewoond lang geleden en dus daar iets mee kunnen na de Goud voor Oud middag.

Voorbeelden van gastsprekers:
Stadsmarinier Salomon Haile preventieve voorlichting over digitale oplichting en babbeltrucs waarop veel vanuit het publiek op gereageerd werd:

Een andere gastspreker is Ruud Sterk van Stichting Natuurvrienden Capelle en Omstreken die met veel kennis van zaken vertelt over de flora en fauns in het Capelse Schollebos.

En voorbeelden van wat de muziekoptredens doen met bezoekers. Ze bewegen, ze hebben contact met anderen, ze dansen weer zoals ze in hun jeugd of via een dansschool ooit dansten en ze hebben contact met muziek. En vaak vragen anderen hen te dans omdat ze zelf die stap niet willen zetten. Het nuttige zetje dus. Het geeft gevoelens van vrijheid.

Op de ‘vaste’ locaties die er al sinds 2017 zijn, De Vijverhof, Schinckelhove, De Rozenburcht en Huis van de Wijk Schollevaar, kunnen we dankzij subsidie van Gemeente Capelle aan den IJssel ook in 2023 elke maand een Goud voor Oud middag brengen. We  zijn de gemeente daar uitermate dankbaar voor.

De data van de middag per locatie zijn hier vermeld.

Op andere locaties in Capelle aan de IJssel zijn we met enige regelmaat zoals op 1 maart in Buurthuis Capelle-West.