;

Drie heel geslaagde middagen in De Serre aan de Beemsterhoek in Capelle

Dankzij Maak Capelle en Havensteder, konden we van april t/m juni drie keer een Goud voor Oud middag hebben in Recreatiezaal De Serre aan de Beemsterhoek. Op 7 april, 5 mei en 2 juni hebben we deze middagen gehad.

We konden ook in dit deel van Oostgaarde verbindingen tussen mensen leggen die in verschillende delen van Capelle wonen. Men is onder de indruk van de zaal en vindt het leuk andere mensen te ontmoeten.

Een doel van Goud voor Oud middagen is dat bezoekers met elkaar in contact komen en in gesprek gaan of samen dansen en daar plezier uithalen. Ook dat kan tot nadere contacten leiden. Dat is gebeurd tijdens de drie middagen.

Op de Thema-presentaties aan het begin werd steeds enthousiast gereageerd. Bezoekers vertelden dingen aan de hand van het thema. Het delen van verhalen werd zeer op rijs gesteld. Ook dat bracht weer mensen dichter bij elkaar.

Het dansen tijdens de muziekoptredens heeft veel mensen op de dansvloer gebracht. Daar zie je ook weer dat mensen elkaar opzoeken ook al zitten ze niet bij elkaar. Qua bezoekers hebben we rond de 110 bezoekers gehad.