;

Goud voor Oud privé 20 april 2020 – Natuurfoto’s

Thema: Natuurfoto’s (deel 1)

aangeboden door
Rob Nieuwveld en René van de Kamp
Stichting Sonrisa Rijnmond

We laten u een aantal foto’s zien van de natuur om ons heen.

Wolken boven het polderlandschap. Dit type wolk heet de Cumulus, de mooi weer wolk.

Hieronder het Poollicht of Noorderlicht. Van de zon afkomstige deeltjes met veel elektrische energie.

Een zomerse foto vanuit het Capelse Schollebos. Het bos is 100 hectare groot , gelijk aan 200 voetbalvelden, en telt zo’n 130.000 tot 160.000 bomen. Aangelegd begin jaren 80 van vorige eeuw door de toenmalige Heidemaatschappij volgens het Engelse Parkconcept: bospercelen, gazons en waterpartijen, ieder ongeveer 1/3e deel en toegankelijk via kronkelende voet-, fiets- en ruiterpaden.

De volgende foto is van de Grote Weide in het Schollebos waar in de zomer concerten en andere evenementen worden georganiseerd.

Een stukje langs de Hollandsche IJssel en u kijkt hier naar de Gemeentewerf en de Dorpsstraat met het mooie riet langs de rivier.

Park Hitland tussen Capelle en Nieuwerkerk is prachtig en heeft heel veel groen.

De volgende foto komt van een weiliand bij het dorp Berkenwoude in de Krimpenerwaard aan de andere kant van de Hollandsche IJssel. U ziet hier veel zwanen. Men noemt dat de Huwelijksmarkt, waar in de lente veel zwanen bij elkaar komen en er echt paartjes worden gevormd.

In de Krimpenerwaard is nog veel ruimte. Nederland lijkt druk volgebouwd maar dicht bij Capelle zijn ook nog gebieden waar dat niet zo is.

Het directe contact met dieren is in de Krimpenerwaard heel eenvoudig. Zwanen, ganzen en koeien zijn van dichtbij te zien. Koeien zijn nieuwsgierig.

April is de tijd van veel nieuw leven zoals hier twee ganzen families.

Oude telefoonpalen langs de landwegen zijn nog veel aanwezig. Ze zijn noodzakelijk en worden goed onderhouden.

Veel boerderijen bestaan nog in de Krimpenerwaard. Over het algemeen met melkkoeien.

In de maand april zijn er veel nesten waar zwanen op broeden. Merkwaardig genoeg heel vaak gewoon langs een weg. Blijkbaar ziet de zwaan veiligheid iets anders.

Langs de weilanden veel water. Het waterschap zorgt ervoor dat het schoon en op peil blijft. In onze omgeving is dat het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard die het waterbeheer verzorgt.
In dit gebied zijn de sloten breder gemaalt omdat de sterns (zeevogels) het liefst in brede sloten broeden met veel vis en insecten.

Hieronder zijn sterns te zien op de weilanden wanneer een boer op het land bezig is.

Schotse Hooglanders. Tot 1849 waren de meeste Schotse hooglanders zwart van kleur. Het verhaal gaat dat in de jaren 1840 koningin Victoria van Engeland een bezoek bracht aan de Schotse hooglanden en toen haar voorkeur uitsprak voor de rode dieren. Ze vond deze simpelweg mooier. Ze gaf het bevel om meer rode Hooglanders te fokken.
Dit runderras is o.a. dankzij hun dikke vacht geschikt om jaarrond als grote grazer te worden ingezet. De dieren zijn in Nederland dan ook veelvuldig te zien in natuur- en recreatiegebieden. Ze hebben weinig zorg nodig

Schapen zijn er in allerlei kleuren.

Een mooie oud boerenhuis. Opvallend bij deze huizen is dat er altijd in het midden de voordeur is. Daarnaast dan aan elke kant 2 ramen. Terwijl een gewoonte op het boerenland is om aan de zijkant of achterkant naar binnen te gaan.

Weilanden worden tegenwoordig vaak omgebouwd tot natuurgebied om vogels en insecten aan te trekken. Boeren werken daaraan mee en de weilanden worden opgekocht door de provincie of de gemeente om dat te kunnen realiseren.


Wij hopen dat u geniet van deze natuur.