;

Goud voor Oud privé – Augustus (3) – Bospolder Tussendijken

Aangeboden door
Rob Nieuwveld en René van de Kamp
Stichting Sonrisa Rijnmond

Veel mensen die deze pagina’s lezen vragen ons om iets over Rotterdam te vertellen. Momenteel vertellen we de geschiedenis van de Rotterdamse wijken in veel afleveringen.
Deze keer de geschiedenis van het gebied van Delfshaven tot Spangen inclusief Bospolder-Tussendijken. We weten dat veel mensen in Capelle in dit gebied hebben gewoond.

Eerst voor de liefhebber nog enkele oude foto’s van Delfshaven.

Dit is bij de Lage Erfbrug met zicht op de Schie en rechts de Aelbrechtskade. ongeveer 1900

Onder ook weer dat punt van andere zijde gefotografeerd.

En nog een stuk Aelbrechtskade.

Historisch Delfshaven: Aelbrechtskade

Bospolder/Tussendijken is bebouwd vanaf 1910. In dat jaar is de Schiedamseweg aangelegd vanaf de Aelbrechtskolk in historisch Delfshaven.

Hieronder de Aelbrechtskolk en het begin van de Schiedamseweg.

Schiedamseweg Rotterdam 1960
Schiedamseweg Rotterdam (jaartal: 1950 tot 1960) - Foto's SERC

Hieronder een nieuwere foto van het eerste deel. Herkent u de authomatiek waar je kroketten en zo kon kopen?

De Schiedamseweg vormt de verbinding van Delfshaven naar Schiedam. Voor 1910 ging het verkeer inclusief de stoomtram over de smalle Mathenesserdijk. De Schiedamseweg werd aangelegd als brede boulevard en centrale as van de wijk Bospolder/Tussendijken. Aan de oostkant van de Schiedamseweg is gebouwd in neo-renaissance stijl. De bebouwing ten westen van de Spanjaardstraat is soberder. Aan het eind van de jaren twintig was de bebouwing van de Schiedamseweg voltooid.

Schiedamseweg Rotterdam (jaartal: 1950 tot 1960) - Foto's SERC
Schiedamseweg Rotterdam (jaartal: 1950 tot 1960) - Foto's SERC ...

Voor je van de Lage Erfbrug de Schiedamseweg op kwam ging je over een bruggetje en heb je rechts de Mathenesserdijk

Op de foto hieronder is het hoekpand Aelbrechtskolk-Mathenesserdijk goed te herkennen: een wit huis met een klokgevel naast een huis met een trapgeveltje en daarnaast een kleiner pand met een witte hekwerkgevel. Herberg: “De Vergulde Swaen”, het grote pand uit 1886 met het streepmotief, de hoge schoorsteen en de kenmerkende uitbouw boven het terras aan de Schie is een ander markant punt op de foto’s. Dit pand heeft alle stadsvernieuwingen tot nog toe getrotseerd is een goed referentiepunt op veel oude afbeeldingen.

Historisch Delfshaven:  Mathenesserdijk, De kop en de sluis rond 1900

Rechts van de fietser is het Lage Erf. Dat plein ligt aan het einde van de Nieuwe Binnenweg. Links (niet zichtbaar) is het pand van de sluiswachter. Direct na de Aelbrechtsbrug linksaf begint de Aelbrechtskolk en rechdoor gaat het verder over de Mathenesserdijk. De tram is een stoomtram.

Nu ziet dat er zo uit, de weg is verplaatst.

Historisch Delfshaven:  Mathenesserdijk

De Mathenesserdijk was tot ongeveer 1910 een onderdeel van de hoofdverbinding in het wegennet tussen Rotterdam en Schiedam.

Op die oude foto zag u een molen. Die was op de Mathenesserdijk, hier ziet u hoe dat tegenwoordig eruit ziet van de andere kant op de foto. Daar reed dus de stoomtram.

Historisch Delfshaven:  Mathenesserdijk

Een aanzienlijk deel van Tussendijken werd bebouwd met sociale woningbouw, ontworpen door architectJ.J.P. Oud. Rond 1930 was de aanleg van de wijk voltooid. Op 31 maart 1943 werd het westelijk deel van de wijk getroffen door een geallieerd bombardement op Rotterdam-West waarbij 326 doden vielen. In de jaren vijftig is de wijk herbouwd. Aan de Jan Kruijffstraat stond tussen 1930 en 1973 de Sint-Antonius-Abtkerk.

Sint-Antonius-Abtkerk (Rotterdam) - Wikipedia

Op deze plaats werd het woonzorgcentrum De Schans gebouwd, dat in 2005 eveneens gesloopt werd en vervangen door een nieuw woonzorgcentrum.

Laurens De Schans – Laurens

Hieronder de Spanjaardstraat met nog veel trams.

Rotterdam - Spanjaardstraat | Rotterdam, Nederland, Holland

En de markt op de Spanjaardstraat:

markt Spanjaardstraat Rotterdam | Rotterdam, Geschiedenis, Nederland

Nu ziet het er zo uit:

Zwaargewonde bij schietpartij in Rotterdam | De Volkskrant

Een andere bekende markt in dit gebied is die op de Grote Visserijstraat bij het Visserijplein.
Het Visserijplein is het centrale plein in  Bospolder/Tussendijken. Het plein stamt uit de jaren twintig. Bij het bombardement op Rotterdam-West van 31 maart 1943 is de bebouwing rond het plein verwoest. In de jaren vijftig is de wijk herbouwd.

Sinds de jaren zestig wordt op het Visserijplein twee maal per week een markt gehouden met 180 kramen. Deze markt was vóór de aanleg van tramlijn 6 in de Spanjaardstraat gevestigd.

Rotterdam Grote Visserijstraat markt

In de volksmond is het plein bekend onder de naam Grote Visserijplein naar analogie van de aangrenzende Grote Visserijstraat.

Opening markt op het Grote Visserijplein in Delfshaven na ...

Een hedendaags beeld van de markt.

2009: Foto's Zaterdag, 3 Oktober - Markt Visserijplein ...

De Noordschans hieronder heet naar de meest noordelijke versterking van Delfshaven. Op bevel van het Hof van Holland moest Delfshaven in 1573 ‘sterk worden gemaakt’. Er werden schansen en wallen opgeworpen ter bescherming tegen de vijand.
Dit is de Noordschans gezien vanaf de Mathenesserdijk met molen De Graankorrel en de R.K. Sint Antonius Abtkerk aan de Jan Kruijffstraat, 29 november 1972.

De naam Mathenesserdijk is ontleend aan de ambachtsheerlijkheid Mathenesse die al in 1276 voorkomt. De naam kan een samenvoeging zijn van de woorden made (weide) en nes (aangeslibd land). Als oudste ambachtsheer wordt genoemd Dirk Bokel, wiens kleinzoon zich Dirk van Mathenesse noemde. Het Slot Mathenesse of Huis te Riviere, waarvan nog een ruïne aanwezig is, lag aan de Schiedamse Schie ten noordwesten van Schiedam.

In Bospolder/Tussendijken komt de naam Mathenesse vaker voor.

De eerste Mathenesserbrug gebouwd in 1915 is in 1984 vervangen door een nieuwe brug die niets van de charme van de oude Mathenesserbrug heeft.

De eerste Mathenesserbrug is gebouwd vanaf 1915. Deze brug was gemetseld uit baksteen en had vier pijlers met torentjes. In een van deze torentjes was het brugwachtershuisje. In combinatie met het Mathenesserplein vormde de Mathenesserbrug een stedenbouwkundige eenheid. De brug werd op 31 augustus 1923 geopend.

De eerste Mathenesserbrug is in 1984 vervangen door een nieuwe brug die niets van de charme van de oude Mathenesserbrug heeft.

Hieronder de Mathenesserweg rond 1935.

Mathenesserweg Rotterdam (jaartal: 1930 tot 1940) - Foto's SERC

Later werd het een verpouperde straat ondanks de in principe heel mooie woningen zoals u hierboven kunt zien.

Rotterdam - Mathenesserweg

De Grote Visserijstraat was ook zo’n heel deftige straat rond 1935.

Grote Visserijstraat Rotterdam (jaartal: 1930 tot 1940) - Foto's SERC

Hiermee komt een eind aan dit deel. De volgende gaat over Spangen.
We hopen dat u het leuk en interessant vond.