;

Goud voor Oud Privé -De gemeentehuizen van Capelle, deel 2

Aangeboden door
Rob Nieuwveld en René van de Kamp
Stichting Sonrisa Rijnmond

Capelle aan den IJssel heeft sinds 1813 een gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis is de vijfde. We nemen u graag mee in de geschiedenis van de Capelse gemeentehuizen. Voor de historische gegevens dank aan de Historische Vereniging Capelle en de Bibliotheek.

We waren gebleven bij het eerste gemeentehuis. Nu dus de tweede en die was aan de: Dorpsstraat 3, het tweede gemeentehuis (1909-1966)

t Oude Raadhuis/Oude Regthuys in capelle aan den ijssel (zuid holland) |  Monument - Rijksmonumenten.nl

Het pand diende als kantoor van de steenplaats De Oude Plaats. De steenplaats werd rond 1900 gesloten en afgebroken omdat ze de concurrentie niet langer aankon. Het pand werd na de sluiting van die steenplaats in februari 1909 aangekocht door de gemeente Capelle aan den IJssel en in gebruik genomen als gemeentehuis.

In 1965 kwam een geheel nieuw raadhuis gereed aan het Slotplein, dat op 17 mei 1966 officieel in gebruik kon worden genomen. Tot eind oktober 1968 werd in het oude raadhuis nog getrouwd en vergaderd, terwijl het onderhuis werd benut als opslag en oefenlocatie voor de brandweer. Toen in 1970 de Rijkspolitie in Capelle, sinds 1956 gevestigd aan de Burgemeester Verloopstraat 21, werd vervangen door Gemeentepolitie, werd dit korps vanaf het voorjaar van 1971 gehuisvest in Dorpsstraat 3, dat inmiddels als Rijksmonument was aangewezen. In oktober 1980 verhuisde de Gemeentepolitie naar een nieuw bureau aan de Slotlaan 119. Het ontruimde pand werd in 1981 verkocht aan de familie Van der Griend. Zij gingen er niet alleen wonen, maar vestigden er ook hun taleninstituut, terwijl dochter en schoonzoon er later hun restaurant B&W openden. Sinds juli 2010 herbergt de voormalige trouw- en raadzaal ‘Perceel’, een restaurant dat in november 2011 werd bekroond met een Michelin Ster.

Slotplein 1, het derde gemeentehuis (1966-1980)

Door burgemeester J. van Dijk werd in september 1963 de eerste paal geslagen. Dinsdag 17 mei 1966 was het zover dat Commissaris der Koningin in Zuid-Holland mr. J. Klaassesz het nieuwe Raadhuis officieel kon openen. Met – na een overzichtelijke verbouwing – de ingebruikname van een trouw- en raadzaal op de eerste verdieping, konden twee jaar na de officiële opening de deuren van Dorpsstraat 3 definitief worden gesloten.

Rond 1970, slechts vier jaren na de officiële opening, bleek het derde raadhuis, dat eigenlijk nog niet geheel was afgebouwd, te klein en inefficiënt. Verschillende diensten verhuisden daarom naar een eigen onderkomen elders in de gemeente. De snelle groei van de gemeente en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het ambtenarenapparaat zorgde halverwege de jaren ’70 voor een onhoudbare situatie. Al snel werd vastgesteld dat een uitbreiding met voldoende ruimte voor het huisvesten van alle gemeentelijke diensten onder één dak onmogelijk was. Daarvoor was simpelweg geen plaats genoeg, waarmee duidelijk werd dat het toenmalige gemeentebestuur eind jaren vijftig niet op een zo’n forse uitbreiding van Capelle had gerekend.

De dienst Openbare Werken, op dat moment gevestigd in een kantoorpand aan de Kerklaan, kwam met het plan een drietal kantoorgebouwen aan De Linie in Oostgaarde aan te kopen. Een plan dat na enige discussie werd uitgevoerd met het voornemen binnen afzienbare tijd in Capelle-Centrum, ten noorden van De Koperwiek, een nieuw representatief gemeentehuis te bouwen. In de eerste maanden van 1980 was het zover dat naar De Linie kon worden verhuisd. Het oude pand aan het Slotplein, dat slechts 14 jaar als gemeentehuis had dienstgedaan, werd verkocht aan het ABP, die het vervolgens verhuurde aan ICL Nederland BV. Na een periode van leegstand werd het gebouw in de laatste maanden van 1995 gesloopt om plaats te maken voor het appartementencomplex ‘Slotzicht’ links op de foto hieronder.

Brandweer met gepaste spoed naar Slotplein in Capelle aan den IJssel  vanwege wateroverlast - Oozo.nl

 

De Linie 3, 5 en 7, het vierde gemeentehuis (1980-1995)


In de eerste maanden van 1980 was het zover dat naar De Linie kon worden verhuisd, waarna op vrijdag 27 en zaterdag 28 september ‘Open Huis’ werd gehouden. Het inrichten van een raadszaal echter, was aan De Linie onmogelijk. Daarom werd voor de raadsvergaderingen uitgeweken naar de Grote Zaal van het Wijkcentrum De Terp. Voor een trouwzaal werd op de begane grond van gebouw B wel ruimte gevonden, een trouwlocatie die qua sfeer en grootte op weinig enthousiasme kon rekenen onder de Capelse trouwlustigen. De gebouwen aan De Linie werden echter als een tijdelijke oplossing gezien.

Plannen voor het realiseren van ‘een echt’ gemeentehuis binnen Capelle Centraal, het toen toekomstige Capelle-Centrum, bleven bestaan. In november 1990 stelde het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor het gemeentehuis aan De Linie te verkopen aan een Zweedse beleggingsmaatschappij. Eind 1992 werd besloten het kantoorgebouw ‘Fluvius’, een pand van 13 etages in Capelle Centrum, aan te kopen. Dit pand aan de Rivierweg 111, waar op de begane grond een kantoor van de Rabobank was gevestigd, werd in 1992 opgeleverd en stond grotendeels nog leeg. Tussen 3 en 14 mei 1993 vond de verhuizing plaats.

Gemeente Capelle telefonisch tijdelijk onbereikbaar - Capelle.tv

Vier dagen later werd daartoe met ‘Rabo Vastgoed B.V.’ een overeenkomst gesloten, vrijwel direct gevolgd door een lease-overeenkomst met ‘De Lage Landen Vastgoedlease B.V.’, een dochter van Rabobank Nederland. Vanaf dat moment werd het streng verboden het gebouw nog langer ‘Fluvius’ te noemen – een naam die in het Capelse inmiddels al redelijk was ingeburgerd – en de 13 etages hoge blikvanger op de hoek van de Lijstersingel en de Rivierweg voortaan alleen aan te duiden als ‘Gemeentehuis’. De bouwvergunning voor het door Scramota en Naaijen Architecten B.V. ontworpen kantoorgebouw in Capelle’s stadshart werd op 22 mei 1990 verleend, terwijl het slaan van de eerste paal op 2 november van het zelfde jaar plaatsvond. Intussen werden plannen ontwikkeld voor uitbreiding van het inmiddels vijfde gemeentehuis met een raadzaal, trouwzaal, meerdere fractie- en vergaderruimten, bedrijfsrestaurant, archiefkelder, magazijn en onderhoudswerkplaats. De bouwvergunning hiervoor werd verleend op 10 november 1993. Maar liefst 84 heipalen van 17 meter lang gingen voor de nieuwe vleugel de grond in, waarvan de officiële eerste werd geslagen op 28 januari 1994. Iets meer dan een jaar later, op 13 februari 1995, vond de oplevering plaats en kon het semi-statisch archief haar intrek nemen in de nieuwe archiefkelder. Op donderdag 6 april 1995 was het zover dat het nieuwe gemeentehuis officieel, met een speciale zitting van de gemeenteraad, kon worden geopend.

Zaterdag 8 april werd voor de inwoners van Capelle ‘open huis’ gehouden en in de nieuwe trouwzaal door burgemeester Jan Verbree het eerste huwelijk voltrokken. Na het vertrek van de Rabobank uit de rechtervleugel werd hier met een verbouwing gestart, die eind 1995 gereed kwam. In maart 1996 was het zover dat de afdelingen Burger-, Woonruimte- en Sociale Zaken van De Linie naar het nieuwe gemeentehuis konden verhuizen. Vanaf 18 maart 1996 waren alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie aan de Rivierweg gehuisvest.

Tot zover onze verhalen over de gemeentehuizen van Capelle. Dank voor uw aandacht, we hopen dat het niet te veel tekst was en wel leerzaam en misschien wat herinneringen terugbracht.