;

Goud voor Oud Privé – Sneeuw in Capelle

Aangeboden door Rob Nieuwveld en René van de Kamp
Stichting Sonrisa Rijnmond

Het duurde ongeveer een week, sneeuw in een groot deel van Nederland. Het leverde mooie plaatjes op en van Paul van Gink u wellicht bekend, kregen we een aantal foto’s die hij maakte in het Schollebos. Die hebben we gecombineerd – met dank – met enkele anderen. Speciaal voor u omdat u waarschijnlijk niet buiten komt, deze fotoreportage.

Ziet u ook de mooie kleuren van de zon die de wolken verlicht. Vroeg in de ochtend zijn dat mooie gezichten nog steeds.

Kent u het Schollebos? Veel wandelpaden, aangelegd ongeveer 40 jaar geleden.
Tot de zeventiende eeuw lag er tussen Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen het IJsselmeer, benoemd naar de rivier De Hollandse IJssel, die in het gebied stroomde. In 1634 werd het meertje met dijken omringd en delen werden drooggemalen. Zo ontstond de Wollefoppenpolder.

De later ontstane veenplassen waren vooral bekend vanwege de grote kolonies moerasvogels, waaronder aalscholvers. Aalscholvers werden vroeger schollevaars genoemd. Deze plassen zijn vervolgens weer ingepolderd om het verlies aan land binnen de perken te houden.

Aan het eind van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw verandert het gebied nogmaals dramatisch van karakter, ditmaal door verstedelijking. Langs de zuidelijke rand van het gebied is het Schollebos aangelegd.

Het Schollebos nu, is het groene hart van Capelle aan den IJssel en vormt samen met het ’s-Gravenweggebied een groene buffer tussen de wijken Schollevaar, Middelwatering en Oostgaarde.Het Schollebos is rond 1980 aangelegd als groen parkgebied voor de wijk Schollevaar en de rest van Capelle aan den IJssel. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl die zich kenmerkt door een afwisseling tussen open en gesloten in een geaccidenteerd terrein.

Zo’n veertig vogelsoorten huizen er, zegt Ruud Sterk, voorzitter van de Stichting Natuurvrienden Capelle en omstreken. Ruud is voormalig dierenarts en kind aan huis in het Schollebos. Zijn tuin grenst er aan.  ,,Vierhonderd plantensoorten, driehonderd paddenstoelensoorten, twintig dagvlinders en libellensoorten’’, somt hij op.

Veel mensen hebben op een vergelijkbare manier leren schaatsen. Wat weet u nog daarvan?

Bomen zijn dan in een winterslaap om weer te kunnen bloeien. Toch geven ze ons schitterende aangezichten simpelweg door er te zijn en de sneeuw toe te laten als ook het gras en paden in een bos.

Uiteindelijk gingen de temperaturen weer omhoog en begon de dooi. We hadden het weer meegemaakt, van genoten en je wist dat iedereen wel hunkert naar de lente.

Dus toen de sneeuw was gesmolten en alles weg was, zagen we sneeuwklokjes en andere vroegbloeiers medio februari 2021. Tijd om de lente toe te laten. Groei, niet alleen in de natuur. De natuur nodig ons uit om vooruit te kijken.

Deze foto is van 20 februari gemaakt in Capelle. Het is een cadeau van de natuur, bedoeld om bij u een glimlach op uw gezicht te brengen en een warm gevoel van binnen te ervaren.

Tot zover. We hopen dat u er plezier aan beleeft.
Tot de volgende.