;

Goud voor Oud Privé – Kennismaking met Ameland deel 1

Aangeboden door
Rob Nieuwveld en René van de Kamp
Stichting Sonrisa Rijnmond

We hebben kennisgemaakt met Jan Boelens, een man die op Ameland woont en schitterende foto’s van zijn geliefde eiland maakt en publiceert. Met zijn toestemming kunnen we u hiervan laten genieten en laten we u kennis maken met dat eiland. Tenzij u het natuurlijk al kent.

Hier is een tekening uit 1600 van het eiland.

Om het eiland te bereiken is er vooral een veerdienst van Holwerd (Friesland) naar Ameland en terug.

En bij aankomst op Ameland is er een warm welkom.

Ameland is tegenwoordig een van de vier bewoonde Waddeneilanden van de provincie Friesland, die, net als de andere bewoonde Waddeneilanden, vooral bekend is als toeristenbestemming. De toeristen genieten van het wad, de duinen, stranden en de dorpen, met veel mooie oude huizen en kerken, vaak stammend uit de 18de eeuw. In die tijd leefden de Amelanders – net als de bewoners van andere Waddeneilanden – van strandjutterij, veeteelt, landbouw, visserij, koopvaardij en walvisjacht in de noordelijke Poolzee.

Ameland behoort pas sinds 1801 formeel tot Friesland, tot rond 1650 was het zelfs een soort onafhankelijk ministaatje, niet onderworpen aan Friesland of aan de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het eiland moet omstreeks 1400 geheel of gedeeltelijk eigendom zijn geweest van het Benedictijner klooster van Foswerd in Friesland.

Een impressie van het voormalig Cammingha Slot in Ballum.

Dit is vlak bij het dorp Ballum. Het fraaie dorp Ballum is met zijn 350 inwoners het kleinste dorp op Ameland. In de 15e eeuw was het o.a. de woonplaats van de Cammingha’s, de vroegere eigenaren van Ameland. Nog steeds is Ballum het bestuurlijke centrum van Ameland.

En ook Ballum ben je zo weer uit en daaromheen is het weer genieten van de natuur.

Het begin van de avond en nacht op Ameland. Zie hier de mooie wolken en bijna op de zee de ondergaande zon. Deze dateren van 12 mei 2021 een cadeau van de natuur aan de mens.

Op de volgende foto ziet u de zon dichterbij. De foto is genomen met een andere lens. Misschien herinnert u zich momenten dat u zelf naar zo’n zonsondergang heeft gekeken ergens op de wereld.

De laatste momenten dat de zon nog zichtbaar is. Magistrale ogenblikken die iets van binnen blij maken, heeft u dat ook? Zo veel gedachten flitsen dan voorbij, of juist niet. Genieten in stilte.

Voor de liefhebber van ruimte, zee en natuur is Ameland een paradijs.

In 1652 raakte de Republiek in oorlog met Engeland – de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654). Om de Amelandse belangen – waaronder walvisvaarders in het verre noorden – te redden, stuurden de Cammingha’s een delegatie naar de Engelse dictator Oliver Cromwell in Londen. De missie werd een groot succes, want Cromwell verklaarde dat Ameland niet tot de Republiek behoorde en dat het eiland neutraal was in de oorlog. Cromwell ordonneerde dat Engelse kapiteins schepen met de Amelandse vlag met rust moesten laten, hoewel ze uiteraard wel Friese, Hollandse en Zeeuwse schepen mochten kapen. Het opmerkelijke door Cromwell ondertekende document bevindt zich tegenwoordig in het rijksarchief in Den Haag. Toen de autoriteiten in Leeuwarden en Den Haag hoorden van de overeenkomst tussen Cromwell en de Cammingha’s, schijnen ze bang geweest te zijn dat Ameland een Engelse vlootbasis kon worden – maar daar is nooit sprake van geweest. Ook de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) ging aan Ameland voorbij – terwijl Engelse troepen op 20 augustus 1666 landden in West-Terschelling en dat dorp grotendeels platbrandden.

Ruimtelijk wonen op Ameland. Op 1 januari 2021 telde het waddeneiland, en dus ook de gemeente,
3.747 inwoners.

Weet u het nog, hoe de eilanden heten en hoe ze liggen ten opzichte van elkaar?

Tot zover de eerste aflevering over Ameland. Er is er nog een.
We hopen dat u het leuk en interessant vond.
Tot de volgende.