;

Goud voor Oud Privé – Oud Rotterdam gebied rond De Kolk

Aangeboden door
Rob Nieuwveld en René van de Kamp
Stichting Sonrisa Rijnmond

Deze keer gaan we weer de geschiedenis van Rotterdam in. We laten u foto’s zien van een deel dat De Kolk heette, tussen de huidige Hoogstraat en de huidige Blaak. Deze zijn beschikbaar gesteld door Johan Mersel die een Facebook-pagina beheert met oude foto’s van Rotterdam.

Op deze kaart uit 1897 zie u onder de Kolk de Oude Haven bij het Witte Huis en hoger de Groote Markt, de Hoogstraat en de Kipstraat.

Om het specifieker aan te geven, hieronder een foto van waar het ongeveer was. De kubuswoningen en de Markthal en iets verder de markt die er twee keer per week is. Dus het deel Hoogstraat en Kipstraat van de kaart bevindt zich rechts van onderstaande foto.

Nu gaan we de geschiedenis in. De volgende schets is van rond het jaar 1500. U ziet De Kolk en rechts de St. Laurenspoort, aan de Oudehaven.

De volgende is van ongeveer 1698-1702. Een gezicht op de Kolk met in het midden de Wisselbank, gevestigd in de Blauwe Toren. De oprichting van de Wisselbank in Rotterdam staat in verband met de komst aldaar van de Merchants Adventurers. Dit was een geoctrooieerde sociëteit van Engelse lakenexporteurs. Zij vormden een nationaal exportgilde. Zij brachten de Engelse lakens naar een voorgeschreven markt, die een ruim aantal kopers deed verwachten en die gunstig gelegen was voor de distributie over het continent. Ook moest die markt een gunstige gelegenheid bieden voor het inkopen van retourgoederen. Antwerpen was zulk een markt geweest in de zestiende eeuw. Maar na de val van Antwerpen had de Court, d.w.z. de factorij der Merchants Adventurers, gezworven van de ene stad naar de andere: in 1621 kwam zij te Delft; in 1635 vestigde zij zich te Rotterdam. Niet alleen een vlot en winstgevend goederenverkeer verwachtten de Merchants Adventurers in de door hen uitgekozen stapelstad, maar ook een geregeld geldwezen, dat hun een ruime beschikking gaf over waardevast geld. De taak van de wisselbank was de handel van een ruime voorraad muntsoorten te verzekeren. Vandaar dat Delft, bij de komst van het genootschap in 1621 een stedelijke wisselbank had opgericht; en Rotterdam “ten einde dat eene vaste ende sekere evaluatie van de goude ende silvere munte ende specien mach worden gestablieert ende dat in onse stadt eene genoechsame quantiteit van gelt voor de occasie van de voorn. societeit mach bekomen worden”, in 1635 eveneens tot de oprichting overging.

Hieronder een gezicht op het West-Nieuwland, de Rijstuin en de Kolk met erachter de Laurenskerk.

De Rijstuin nu in het hart van Rotterdam rond metrostation Blaak.

Hieronder een voetbrug achter de huizen langs de Draaisteeg naar de Mosseltrap die tot 1882 dienst bleef doen.

Deze Draaisteeg dankte haar naam aan de draaibrug die vroeger over de Oudehaven lag en de Vissersdijk met de Toerijstuin verbond. Een gedeelte van deze steeg vormde nadien de Kolkkade. Zij herinnert bovendien aan de straat van die naam die tot 1884 in deze buurt lag en ten gevolge van de bouw van Plan C is verdwenen. De straat was zo nauw dat bij gelegenheid van het bezoek van keizer Napoleon in 1811, toen de tocht van de Beurs naar het Admiraliteitsgebouw hierlangs voerde, alle stoepen, pothuizen, kasten, uitstekken enz. moesten worden verwijderd en ook later niet meer mochten worden aangebracht.

Op de volgende foto die vanaf de Laurenstoren is genomen in 1861 ziet u de omgeving waar we het over hebben. Rechts het water van De Kolk en de Oude Haven naar de Nieuwe Maas.

Waant u zich eens in de tijd van de foto. Het is hier 1863-1867 met De Kolk, links het Westnieuwland, rechts de Korenbeurs. Op de achtergrond de Grotemarkt en de toren van de Sint-Laurenskerk.

De volgende geeft een goed beeld van de achterkant van woningen. De oude steden met grachten zoals Delft, Utrecht, Leiden en Amsterdam kennen dit beeld nog. In Delfshaven toevallig ook bij De Kolk zie je het ook.

We schuiven op in de tijd naar 1905. De Kolkkade met tramlijn 1 rijdend van de Honingerdijk naar het Park. Rechts Plan C, een bedrijfsverzamelgebouw dat gevestigd was op scheiding tussen de Oude Haven en de Kolk in Rotterdam. Het gebouw opende zijn deuren op 4 maart 1889 en is verloren gegaan tijdens het bombardement op 14 mei 1940.

 

Afsluitend een schitterende foto van De Kolk, tussen de Blaak en de Hoogstraat in ongeveer 1930.

Dank voor uw aandacht, we hopen dat u het leuk en interessant vond.
Tot de volgende.