;

Goud voor Oud Privé – Rotterdam in de jaren ’50

Aangeboden door
Rob Nieuwveld en René van de Kamp
Stichting Sonrisa Rijnmond

We gaan u meenemen naar de jaren ’50 van de vorige eeuw. Rotterdam was bezig met de wederopbouw. U heeft waarschijnlijk deze tijd zelf daar meegemaakt. Wat was uw leeftijd in 1956?

Een beeld van veel mensen bij elkaar is soms vreemd om te zien nu. Hoe populair was de fietstunnel wel niet bij de Maastunnel. Hoe vaak gebruikte u die? Ziet u de kleine schepen op de rivier?

De Heemraadssingel kijkend naar de kruisende Nieuwe Binnenweg met rechts het Heemraadsplein, 1952.
De naam van het plein verwijst naar de heemraden van Schieland. Omdat er in Rotterdam-West veel Kaapverdianen wonen werd het Heemraadsplein door hen het “Plein van de arme sloebers” genoemd, in het Portugees “Pracinha d’Quebrôd”. In 2001 werd een straatnaambordje met die naam op het plein onthuld.

Een beeld van de echte Rotterdamse wijken, de woningen van 3 of 4 hoog. Hier de Hendrikstraat vanaf de 2e Crooswijksedwarsstraat. Kleine balkons of een heel kleine tuin en kinderen die buiten spelen.
Hoe zag uw woning eruit waar u opgroeide?

Bij bovenstaande foto schreef iemand een verhaal dat herkenbaar is voor velen. Het tekort aan woningen.

“rechtsboven, net buiten beeld op de derde verdieping, kreeg ik in 1974 mijn eerste eigen huis.
In die dagen was er, evenals nu, nijpende woningnood. Om een huis te mogen huren, moest je een “woonvergunning” hebben: een van gemeentewege verstrekt officieel vodje geel papier met gewichtige stempels en zegels, waarvoor je een fors bedrag aan “legeskosten” moest schuiven. En als je jonger dan dertig was, kreeg je dat fel begeerde papiertje niet.
Maar, anders dan nu, was er althans nog een ontsnappingsroute: het “huisje onder de huurwaarde”. Dat waren verouderde, meestal verkrotte en op termijn voor afbraak voorbestemde woninkjes waarvan de bewoners verkast waren naar de naoorlogse, nieuwe buitenwijken.

De huurwaardegrens was 80 gulden per maand, maar er was een dusdanige stormloop van jonge babyboomers op die ouwe krotten dat de huisbazen er steevast meer voor vroegen – sommige dingen veranderen nooit!”

Bij de Bergweg was een station van de spoorwegen, station Bergweg. Onderdeel van de Hofpleinlijn, heeft u daar wel eens mee gereisd?

De Hofpleinlijn is de door de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij aangelegde en tussen 1907 en 1908 in gebruik genomen spoorlijn die Rotterdam Hofplein via Den Haag met Scheveningen verbond.  Op 1 oktober 1908 reden hier de eerste elektrische treinen van Nederland.

Oorspronkelijk reden de treinen van Rotterdam Hofplein naar Scheveningen via station Den Haag HS, waar ze kop maakten. Ook werd er voor 1940 via een verbindingsboog (die net als de lijn van Rotterdam Hofplein naar Den Haag HS onder de Oude Lijn doorging) direct tussen Rotterdam Hofplein en Scheveningen gependeld. Nadat de lijn naar Scheveningen in 1953 werd gesloten, hadden de treinen aanvankelijk Den Haag HS als eindpunt, maar na het gereedkomen van de toenmalige nieuwbouw van station Den Haag Centraal (toen Den Haag CS geheten) en de verbindingsboog van Laan van NOI naar Den Haag Centraal in 1975 reden de treinen daarheen.

Hieronder de afronding van het nieuwe Station Hofplein in 1956. Het oude voorgebouw was in 1940 gesneuveld tijdens het bombardement. Het station kreeg in de loop van de jaren een slechte reputatie vanwege de verloederde toestand en criminaliteit op en rond het station. In juni 2006 reed er de laatste trein. Vanaf 10 september 2006 was het station weer enkele jaren in gebruik, nu als eindpunt van RandstadRail.

Naar het centrum voor de Aert van Nesstraat met rechts Instituut St. Lucia, in 1958.
Aert van Nes was een marine-officier uit de 17e eeuw die door Michiel de Ruyter werd gekozen om samen met hem de strijd aan te gaan op zee. Van Nes zou vooral de geschiedenis ingaan als een der weinige Nederlandse zeehelden die de bloedbaden tijdens de zeeslagen tegen de Engelsen van de Eerste, Tweede en Derde Engels-Nederlandse Oorlog en de Hollandse Oorlog tegen de Fransen overleefde en gewoon thuis in bed overleed.

St. Lucia was een omvangrijk klooster- en scholencomplex dat is gesloopt in 1972.

Op de vorige foto kunt u de Lijnbaan zien, misschien weet u waar die loopt. Rechts tussen die midden-hoge gebouwen met wit loopt de Lijnbaan.
De Lijnbaan is genoemd naar de touwslagerij die hier was gelegen tussen 1667 en 1845.
Hieronder ook de Lijnbaan en wel in 1959 met toen al Sporthuis Centrum.

Dat Rotterdam nog met wederopbouw bezig was ziet u hieronder. Het Weena in 1951 met rechts het stadhuis. Daar is dus heel veel bijgekomen. Bijvoorbeeld heeft rechts een tijd een hertenkamp gestaan weet u dat nog?
De naam Weena is afgeleid van het Hof van Wena, een oud herenhuis (donjon) dat ongeveer op de plaats van het inmiddels gesloten station Rotterdam Hofplein heeft gestaan. Het werd gebouwd omstreeks het jaar 1136 op nog niet ingedijkt land door Christiaan van Wassenaer, Heer van Bleiswijk, Berkel, Boeckel, Oost- en West-Blommerdijk en de landen van Cool. Pas later werd het Weena met dubbel e.

Als deze man langs kwam met zijn ratel dan was dat het teken/signaal dat men de vuilnisbak buiten kon zetten. Hier aan de Essenburgsingel bij de Beukelsdijk in 1949. Herkent u het?

In de jaren ’50 kwamen de supermarkten in het klein opzetten. De Gruyter in Rotterdam schijnt de eerste winkel te hebben gehad in de Zwart Jansstraat. Je kon de kassabonnen sparen voor 10 procent korting, weet u dat nog?

Vroeger mocht je nog gewoon met de auto op het Beursplein staan en rijden. Links ziet u Vroom & Dreesman, rechts daarvan de Hema. Kent u het gebied nog?

Naar het Oude Noorden voor de 1e Pijnackerstraat in 1952. De straat is vernoemd naar het dorp Pijnacker bij Delft, dat inmiddels Pijnacker-Nootdorp heet en flink gegroeid is.

Tot slot een schitterend beeld op de Laurenskerk. De bouw van de toren werd begonnen in 1449. Aan het einde van de vijftiende eeuw was de kerk voltooid. De toren, waarvan de bouw in 1449 was begonnen, was toen net zo hoog als de kerk. De toren werd eerst in 1548 verhoogd. In 1621 werd de toren voorzien van een houten spits, maar door de slechte kwaliteit van het gebruikte hout moest deze spits in 1645 worden afgebroken. In de jaren 1645-1646 werd de toren voor de tweede keer verhoogd, nu naar zijn huidige hoogte. Tijdens het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 werd ook de Laurenskerk zwaar beschadigd. Door de brandende omgeving vatte de toren, die in de houten steigers stond, vlam, en sloeg over naar de kerk die ook vlam vatte. Aanvankelijk gingen er stemmen op om de kerk te slopen, maar dit werd door Hitler verboden: de kerk werd “Auf Befehl des Führers unter Kunstschutz gestellt”.

Tot zover deze aflevering. We hopen dat u het leuk en interessant vond.
Tot de volgende.