;

Goud voor Oud Privé – Rotterdam in de jaren ’60 en ’70

Aangeboden door
Rob Nieuwveld en René van de Kamp
Stichting Sonrisa Rijnmond

De herinneringen aan Rotterdam tussen 1960 en 1970 laten een beeld zien van een stad die deels in wederopbouw was en deels al weer aan het vernieuwen was. We hopen dat u geniet van deze beelden en daar uw eigen gedachten bij kunt vormen op basis van herkenning. Het is u gegund. Vertel de mensen om u heen misschien over waar u aan denkt en wat u zich herinnert.

De Coolsingel in kleur met veel bloemen, mooi om mee te beginnen.
Wat is voor u bijzonder op deze foto?

Het Witte Dorp bij het Marconiplein.

In de dertiende eeuw behoorde dit gebied bij het ambacht Mathenesse.

Tot de jaren twintig van de twintigste eeuw lag er tussen Rotterdam en Schiedam een polder. Het eerste stukje werd in 1922 bebouwd. Architect J.J.P. Oud, die zichzelf bewezen had in zijn werk voor de wijk Spangen, ontwierp een soort nooddorp, bedoeld om achterstandsgezinnen een gezonde leefomgeving te bieden. Een vergelijkbaar project was de Kiefhoek in Rotterdam-Zuid. In een symmetrisch stratenplan kwamen kleine, witte arbeiderswoninkjes. Het geheel kreeg al snel de naam het Witte Dorp. Tien jaar later werd het resterende weiland tussen Rotterdam en Schiedam volgebouwd met de wijk Oud-Mathenesse.

Met een beetje fantasie ligt het Witte Dorp erbij in de vorm van een hart.

Dit is het Centraal Station in 1964. Je kon lekker zitten aan de buitenkant onder de grote klok en bijna tegen de glazen pui aan met zicht op de trams en bussen. Op een zonnige dag was dat goed te doen.

Heeft u ook daar gezeten en zo ja wat zag u dan?

Ook in 1964 de Coolsingel bij de Amro Bank en de paviljoens die er voor stonden.

Herkent u dat nog?

Wat valt u op aan de kleding?

Vanaf de Euromast is deze foto genomen in 1961, waarop u het park bij de Euromast kunt zien rechtsonder en in het midden het Dijkzigt ziekenhuis. Opvallend veel groen.

Wat is voor u direct herkenbaar? Ziet u de Noorse Zeemanskerk?

De Groene Hilledijk op Zuid, vol met auto’s bij de vele winkels. Waar komt de naam vandaan?
Het Gemeentearchief vermeldt dat de benaming ‘hille’ behalve in de betekenis van ‘hoogte’ en ‘duin’ ook voorkomt als eiland en in oorkonden betreffende Holland, Zeeland, Voorne en Putten, in het bijzonder als door water omringde buitendijkse gronden. Op 17 maart 1447 werden de hillen van Katendrecht door de Heer van Gaesbeek en Putten aan Jacob Pot en zijn echtgenote in leen uitgegeven. Op 20 februari 1525 werden de uitergorzen, genaamd de Hille, aan de oostzijde van Charlois ‘met alle slikken, aanwassen, visscherijen, vogelarijen, jaerschot, nat ende drooge dijcken enz.’ door de uitgevers van Charlois verhuurd. Deze Hillepolder, waarvan de grondverkaveling op 23 augustus 1529 plaats vond, was 240 morgen groot en kreeg toen een sluis en een sluisvliet. De Brede Hilledijk beschermde de polder aan de Maaszijde, de Hilledijk aan de zijde van het Zwanegat, terwijl de Groene Hilledijk de Hillepolder van het Karnemelksland scheidde.

U ziet op de foto hieronder de Scheepstimmermanslaan in 1969. Dat deel van de stad heet het Scheepvaartkwartier.
Het Scheepvaartkwartier ook genoemd Nieuwe Werk is een wijk gelegen aan de oevers van de Nieuwe Maas. De wijk wordt in het noorden begrensd door de Westzeedijk, in het oosten door Zalmhaven en de Zalmstraat, in het zuiden door de Willemskade de Westerkade en de Parkkade en in het westen door de Parkhaven.

Wat zeggen al die namen u nog van vroeger?

De Lijnbaan met bloemen en uitzicht op het Stadhuis. De Lijnbaan heeft verschillende ingangen en die hadden allen hun eigen identiteit. Op dit deel kom je vanaf De Doelen en de winkels hadden een iets andere indeling dan de anderen. Had u een gebruikelijk deel waar u op de Lijnbaan kwam?

Een eenzame lijn 17 op weg naar het Marconiplein aan de andere kant van de stad. Hier zouden jaren later veel auto’s rijden en de kubuswoningen gebouwd zijn. Het toenmalige station Blaak, van Monopoli, staat er nog. Herinnert u zich dat station?

Deze tram komt zojuist van de Mathenesserbrug en rijdt op de Mathenesserweg. Deze was ontworpen als de verbinding tussen twee belangrijke pleinen, het Mathenesserplein nog aan de andere kant van de Schie, en het Marconiplein. Het had de functie van een boulevard, met een mix van wonen en winkels.

Een vergelijkbaar deel van de stad is de West-Kruiskade, hier in 1965.

De Kruiskade komt reeds in 1506 onder deze naam voor. Het was toen nog maar een voetpad. Dit pad werd in de eerste helft van de 19de eeuw door de Rotterdamsche Werkvereeniging verbreed en tot een schelpweg gemaakt. In 1853 werd de weg door de stad overgenomen en bestraat. In 1401 werd ze de ‘Ka tot Rotterdam in Cool’ genoemd. De oudste kaart waarop de Kruiskade voorkomt dateert uit 1540. Hierop wordt het verlengde van deze kade in westelijke richting tot aan de Delfshavense Schie ‘doorgeghraven oude ka’ genoemd. De kade moet ouder zijn dan 1389, het jaar waarin toestemming werd verleend om deze Schie te graven. De Kruiskade en haar verlengingen (West-Kruiskade, Middellandstraat en Vierambachtsstraat) vormden de zuiddijk van de ambachten Blommersdijk en Beukelsdijk. Voor het graven van de Rotterdamse Schie zal de Kruiskade ten oosten aangesloten hebben op de Hofdijk.

Haar naam dankte ze waarschijnlijk aan de ‘cruyskamp’, een stuk land dat vanaf het einde van de 15de tot in de 18de eeuw in Beukelsdijk in het ambacht van Cool was gelegen.

De hoge torens van de Koninginnekerk aan de Boezemsingel. Begin twintigste eeuw waren veel Rotterdammers naar nieuwe wijken buiten het stadscentrum verhuisd. Sommige in het centrum gelegen kerkgebouwen kampten daardoor met verminderd bezoek en werden gesloten en verkocht. De opbrengst investeerde men in nieuwe kerken in de randwijken. De Koninginnekerk werd op dergelijke wijze gerealiseerd. Bovendien ontving men een belangrijke gift van de gezusters Van Dam, die ook de Wilhelminakerk in Rotterdam-Zuid hadden gefinancierd en de bouw van het Rotterdamse Diaconessenhuis mogelijk maakten. In juli 1904 werd de eerste steen gelegd en op 1 april 1907 kon de nieuwe kerk plechtig worden ingewijd. Het gebouw telde 1750 zitplaatsen. Tussen 1940 en 1966 diende de kerk als concertzaal voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest aangezien De Doelen in de oorlog gebombardeerd was.
Iets om over na te denken: In 2013 werd de Koninginnekerk gekozen tot mooiste gesloopte kerk van Nederland.

Veel bedrijvigheid aan de Maashaven bij de graansilo’s, zoveel schepen zijn er al lang niet meer in die haven. Deze haven werd aangelegd van 1898 tot 1905.

Kijk op uw gemak naar het volgende filmpje over Rotterdam in de jaren ’60.

Tot zover deze aflevering. We hopen dat u het leuk vond.
Tot de volgende.