;

Goud voor Oud Privé – Rotterdam jaren ’50 en ‘60

Aangeboden door
Rob Nieuwveld en René van de Kamp
Stichting Sonrisa Rijnmond

We bieden u deze verhalen aan in de tijd dat we geen Goud voor Oud kunnen doen. Het biedt gelegenheid om het in gezelschap te bespreken of om uw eigen herinneringen op te halen mischien uit een andere omgeving door wat u ziet en leest. We hopen dat het u iets brengt.

Deze aflevering gaat over Rotterdam in de jaren ’50 en ’60 met een enkele uitschieter naar een andere tijd.

Zoals het oude postkantoor in Rotterdam aan het Delftseplein in de tijd van kerstkaarten.

In 1952, de opening van C&A op de Coolsingel. Op de achtergrond is nog de oude Bijenkorf te zien.
Wat kocht u op de Coolsingel?

Wat een publiek! Wat waren de warenhuizen waar u kwam in 1952?

Samen een kerstboom kopen. Was dat ook uw ervaring?

Deze foto is naar onze mening genomen op de Claes de Vrieselaan, aan het eind ziet u de Middellandstraat. Er was een verkoper in de 50’er jaren op de hoek van de Heemraadssingel en de Middellandstraat.

Toen Rotterdam nog al die stegen had. Hier de Korte Lijnstraat gezien vanaf de Kipstraat in 1910. Deze straat dankte haar naam aan de lijnbanen of touwslagerijen die hier sinds het midden van de 15de eeuw voorkwamen. De Lange Lijnstraat liep van de Goudsesingel naar de Bredestraat, de Korte Lijnstraat in het verlengde daarvan vanaf laatstgenoemde straat naar de Hoogstraat.

Het Mariniersmonument op het Oostplein in afwachting van definitieve plaatsing, 1963. Het is een oorlogsmonument aan het Oostplein in Rotterdam. Het herdenkt en dankt de mariniers die in de meidagen van 1940 hard voor de stad hebben gestreden.

Het monument, een bronzen beeld van een marinier, is gemaakt door Titus Leeser en werd op 5 juli 1963 door Prins Bernhard onthuld. Het staat aan het Oostplein, recht tegenover de plaats van de voormalige marinierskazerne, die in de meidagen van 1940 werd weggebombardeerd. De kazerne was hier van 1869 tot 1940 gevestigd in het voormalig arsenaal van de Admiraliteit van Rotterdam. Boven de nabijgelegen metro-ingang is het bewaarde zijpoortje van de kazerne aangebracht. Op de muur rond het gedenkteken staan ook de andere wapenfeiten uit de geschiedenis van het Korps Mariniers vermeld, zoals de vierdaagse zeeslag bij Chatham in 1666, Nederlands-Indië, Korea, Cambodja en Uruzgan.

De fotograaf van de foto is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam.

Het Mariniersmonument is een bronzen beeld van een staande mannenfiguur in soldatenkledij. Het beeld is geplaatst op een voetstuk van basaltsteen. Het gedenkteken staat op een plein dat is omgeven met een muur. Boven de nabije metro-ingang is het bewaarde zijpoortje van de op 12 mei 1940 verwoeste Marinierskazerne aangebracht. Op de muur staan de wapenfeiten uit de geschiedenis van het Korps Mariniers vermeld: van de vierdaagse zeeslag bij Chatham in 1666, via Rotterdam (mei 1940) tot aan het optreden van het korps in Nieuw-Guinea in 1962. Het Mariniersmonument herinnert de inwoners van Rotterdam aan het aandeel van de Korps Mariniers in de meidagen van 1940 bij de verdediging van de stad en de Maasbruggen. Daarbij zijn 112 Nederlandse militairen gesneuveld.

Bij de viering van het 50-jarig bestaan van het mariniersmonument op 4 juli 2013 was oud-marinier Ben Schierboom (80) aanwezig. Hij stond indertijd model voor het monument. Het jubileum vormde de afsluiting van het (verlengde) jubileumjaar van de Stichting Rotterdam en de Mariniers.

Iets heel anders. Het oude olifantenhuis in Diergaarde Blijdorp.

Vier olifanten in het binnen verblijf tijdens de telling van alle dieren in Blijdorp, januari 1975. Kent u dit verblijf nog? De nijlpaarden waren er ook.
Op 7 december 1940 was de Diergaarde in Blijdorp officieel geopend.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam.

Op de kade van de Parkhaven plaatst men onderdelen die nodig zijn voor de verlenging van de Euromast, 23 februari 1970. In 1970 is een 85 meter hoge opbouw op de Euromast geplaatst; de Space Tower, waarmee de Euromast weer het hoogste bouwwerk van Rotterdam werd. De toren heeft nu een totale hoogte van 185 meter. Bezoekers kunnen met de Euroscoop, een lift die rondom glas heeft, vanaf het Euroscoopdek op 112 meter hoogte naar het hoogste punt op 180 meter. Hierbij draait de lift langzaam rond, zodat de bezoekers aan alle kanten naar beneden kunnen kijken. Bezoekers worden naar het oorspronkelijke hoogste punt gebracht met twee liften die beide vier meter per seconde afleggen.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam.

Bioscoop Thalia op de hoek van de Lijnbaan en de Kruiskade met aan de linkerzijde de gevel van bioscoop Lumière, 15 mei 1956.

Thalia was een bioscoop opgezet door Abraham Tuschinski in Rotterdam. Abraham Icek Tuschinski was een vermaard Joods-Pools-Nederlandse bioscoopexploitant, en slachtoffer van de Holocaust. Hij is de oprichter van de Tuschinski-theaters.

Tuschinski was in 1904 op doorreis naar Amerika toen hij in Rotterdam bleef hangen. Hij opende zijn eerste Thalia-bioscoop op 20 augustus 1911 in een voormalige zeemanskerk aan de Coolvest. De eerste film die hier vertoond werd, was 1200 meter lang en ging over de kruistochten.

De pauze werd gevuld met variété en bespeling van het orgel. In deze tijd van stomme films stond Thalia bekend door het toevoegen van geluidseffecten vanachter het scherm. Naar aanleiding van deze inrichting spreekt men ook nog wel van de Tuschinski stijl.

Het Slaakhuys aan de Slaak waar de uitgeverij, redactie en drukkerij van Het Vrije Volk huisde, 7 november 1955.

Op de plaats van deze straat lag tot 1901 de Slaakvaart. Slaak of slac betekende kalm of effen en had betrekking op het water van de vaart. De oudst voorkomende naam voor dit water is Cralingsche Vaart, zoals ook nog op de plattegrond van 1626 staat aangegeven.

In de 17de en 18de eeuw werd dit water Sla- of Salavaart genoemd en de kade ”t Slawegje’ en de Saladekade. Het ligt voor de hand de naam in verband te brengen met aan de vaart gelegen slatuintjes, die in deze buurt van warmoezerijen niet ontbroken zullen hebben, al komen zij op geen enkele plattegrond voor. Het is echter even goed mogelijk dat Slaakkade tot Slakade verbasterd is en dit laatste door Slavaart en Slaweg is gevolgd.

Een overzichtsfoto van het Schouwburgplein, waar een ijsbaan werd gerealiseerd tussen de oude Schouwburg en het concertgebouw de Doelen, 8 januari 1967.
Het Schouwburgplein is onderdeel van het Basisplan voor de Wederopbouw van Rotterdam uit 1946. Voor de oorlog was op de plaats van het Schouwburgplein een dichtbevolkte stadswijk. Door het bombardement op 14 mei 1940 brandde deze wijk af, op de bebouwing van de Mauritsweg na. In de oorlog werd in de open vlakte een noodschouwburg gebouwd van afgebikte stenen uit de binnenstad.

Vanaf 1962 verscheen aan de noordkant van het plein het concertgebouw De Doelen. Onder het Schouwburgplein werd in 1966 de parkeergarage geopend. Sinds die tijd is het Schouwburgplein bovengronds een autoloze en boomloze vlakte.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam.

U ziet hier de Aert van Nesstraat bij de Karel Doormanstraat, 1959.

De Aert van Nesstraat loopt van het Schouwburgplein naar de Coolsingel. De straat werd in het kader van de 19e-eeuwse stadsuitbreiding aangelegd in het verlengde van de Meent, die voorheen ten einde liep op de oostelijke oever van de Coolvest. De straat werd in 1873 vernoemd naar de Nederlandse zeeheld en vlootvoogd Aert Jansse van Nes.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam.

De volgende foto is de achterzijde van het Groothandelsgebouw, ongeveer 1960-1965. Het gebouw verrees begin jaren ‘50 als een van de eerste gebouwen na de bombardementen op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, op de plaats van de oude Diergaarde Blijdorp.

Doordat er tijdens de oorlog veel bedrijfsruimte verloren was gegaan, waren er al vroeg plannen voor nieuwe kantoorruimten. Het idee voor een verzamelgebouw kwam van de groothandelaar Frits Pot die zich realiseerde dat één groot gebouw eerder een “(her)bouwvergunning” zou krijgen dan tientallen kleinere pandjes van elke grossier afzonderlijk.

Let ook eens op de auto’s van die tijd.

Tot zover deze aflevering. Dank voor uw aandacht, we hopen dat u het leuk en interessant vond.
Tot de volgende.