Ouderen manifesten

Stichting Sonrisa Rijmond zet zich in voor senioren, ouderen, de mensen in onze samenleving met een respectabele leeftijd van 60 jaar en ouder. Wij volgen dan ook met aandacht de ontwikkelingen op het gebied van de twee manifesten welke nu – februari 2017 – terecht de aandacht vragen, te weten (in willekeurige volgorde)

Scherp op ouderenzorg, een initiatief van Hugo Borst en Carin Gaemers
Waardig ouder worden, een initiatief van Omroep MAX, ChristenUnie en ouderenorganisatie KBO-PCBO