;

Waardig ouder worden manifest

1. Stel een coördinerend minister voor ouderenbeleid aan
2. Werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom
3. Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen
4. Stimuleer mantelzorg
5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker
6. Laat jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg
7. Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten
8. Maak meer ruimte voor passende woonvormen
9. Investeer in passende en palliatieve zorg
10. Investeer in levensbegeleiders

Meer informatie over dit manifest: http://www.waardigouderworden.nl/