;

ANBI Rapportage – Financiële verantwoording 2020

Stichting Sonrisa Rijnmond legt financiële verantwoording over het boekjaar 2020 af via de documentatie welke via onderstaande link te lezen is:

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet (van de Belastingdienst) gegevens publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.  Grote ANBI’s (Stichting Sonrisa Rijnmond is op basis van de omzet een grote ANBI) zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om standaardformulieren te gebruiken. Hiervoor is een standaardformulier ontwikkeld en dat hebben wij voor de stukken van 2020 dus ingevuld, zie hieronder:

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Jaar 2020

Daarnaast willen wij transparantie bieden en publiceren wij ook onze jaarrekening:

Stichting Sonrisa Rijnmond – Jaarrekening 2020