;

Goud voor Oud middagen in maart 2024

In maart 2024 zijn we met Goud voor Oud op de volgende dagen op de volgende locaties:

woensdag 6 maart in Recreatiezaal De Serre aan de Beemsterhoek,
donderdag 7 maart in Woonzorgcentrum de Vijverhof,
woensdag 13 maart in Verpleeghuis Rijckehove,
donderdag 14 maart in Serviceflat Schinckelhove,vrijdag 15 maart in Huis van de Wijk Oostgaarde,dinsdag 19 maart in Verpleeghuis De Rozenburcht enwoensdag 27 maart in Huis van de Wijk Schollevaar.

In De Vijverhof en De Rozenburcht beginnen we om 14.15 uur, op de andere locaties om 14.00 uur. Het is aan te bevelen om 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. De toegang is gratis en u krijgt ook gratis een kop koffie of thee.

Goud voor Oud bestaat altijd uit een themapresentatie en een muziekoptreden. Dan dansen ook 70’ers, 80’ers en 90’ers. Voor ons is dat al heel gewoon, Voor hun kinderen en kleinkinderen iets minder. Afgelopen week kwam een dame even binnen met haar dochter en binnen 10 minuten waren ze samen aan het dansen. Dochter maakte het voor het eerst mee en vond het heel leuk. Terwij ze een wandeling zouden gaan maken.

 

Zo was Goud voor Oud in januari 2024

In  januari waren we met Goud voor Oud weer op verschillende plekken in Capelle aan den IJssel. Goud voor Oud is een ontmoetingsprogramma in de middag met een themapresentatie gevolgd door een muziekoptreden.

Goud voor Oud is ook een ontmoetingsplek. Mensen vanaf ongeveer 60 jaar ontmoeten elkaar bij Goud voor Oud. Er is altijd plaats, ook al is het druk. U wordt begroet bij de ingang en als het nodig is wijzen we u naar een plek waar u gelijk aansluiting krijgt bij bekenden van Goud voor Oud. Het is bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan en te verminderen. Er worden nieuwe contacten gelegd, er ontstaan vriendschappen en men gaat van de ene Goud voor Oud middag naar de andere op een andere plek in Capelle aan den IJssel en dat mag.

Het gebeurt dat iemand voor het eerst binnenkomt. Rob Nieuwveld, organisator en presentator van Goud voor Oud: “Een dame kwam alleen binnen op een locatie en we maakten kennis. Ik praatte even met haar, ze kende Goud voor Oud nog niet maar had de aankondiging gezien in de IJssel- en Lek krant en was benieuwd wat het was. Ik wees haar op een tafel waar nog plek was en waar ik dacht dat zij wel zou passen. Direct werd ze welkom geheten daar en ontstonden gesprekken. Dat is nu een half jaar geleden en ze heeft er vriendinnen opgedaan en komt met die vriendinnen ook op andere plekken waar Goud voor Oud is. Voor medeorganisator René van de Kamp en mij is het een voorbeeld van velen. Zo gaat het vaak.”

Een foto-impressie van januari 2024 waarin we op 5 locaties waren. Het scheelt per maand. In maart gaan we er 7 en misschien wel 8 doen.

In Serviceflat Schinckelhove begonnen we 2024. Ook daar komen we al sinds mei 2017 elke maand met uitzondering van de Covid-periode. Er is altijd een warme sfeer en dat merkten we al snel bij het muziekoptreden van Perry Zuidam waar veel gedanst werd.

In verpleeghuis Rozenburcht deden we op dinsdag 16 januari een themapresentatie over muziek via YouTube filmpjes waar Rob Nieuwveld het verhaal bij vertelde. Van o.a. Harry Belafonte, Bill Haley, Elvis, Cliff Richard, The Beatles, The Rolling Stones, Anneke Grönloh en Tom Jones. De 65 gasten genoten er zichtbaar van, deelden verhalen en velen zongen mee. Opvallend veel bij “Brandend Zand” van Anneke Grönloh.

Daarna het klapstuk, het muziekoptreden van John van Krimpen.

Vrijdag 19 januari belandde de Goud voor Oud karavaan in het Huis van de Wijk Oostgaarde. Daar treffen we altijd onder andere de groep bewoners vanuit de Baronie die onder de naam “Het Praethuys” al veel jaren bij elkaar komen op vrijdagmiddag. Behalve die groep zijn er ook anderen uit Oostgaarde en uit Middelwatering. Dit gebouw is één van de voormalige gemeentehuizen in Capelle.  Ook hier eerst aandacht voor muziek via filmpjes van YouTube en het leuke is dat we eerder hadden gemerkt dat er echtparen zijn die op Rotterdamse dansscholen hebben gedanst. Dus Rob Nieuwveld daagde hen uit bij een filmpje van Bill Haley Rock Around The Clock waar je de teenagers van toen zag dansen met de dames in die wijde rokken. En ze gingen erop in dus het dansen van de eind jaren ’50 kwam even terug. Geweldig!

Daarna John van Krimpen met zijn muziekoptreden wat ook hier veel mensen bij elkaar bracht op de dansvloer. Het laatste nummer was bedoeld om even met elkaar te zijn, bij elkaar te zijn, You Never Walk Alone.

Op donderdag 25 januari waren er bijna 100 bezoekers bij Goud voor Oud in Woonzorgcentrum De Vijverhof. Er is duidelijk behoefte om bij elkaar te zijn voor een programma zoals dit.

Eerst een themapresentatie over muziek vanaf de jaren ’50 tot halverwege ’60. Het toonde de ontwikkeling van populaire muziek. Doris Day, Harry Belafonte, Trini Lopez, Bill Haley, Elvis, Cliff Richard, Blue Diamonds, Anneke Grönloh, Beatles, Rolling Stones, Tom Jones, Johnny Lion en Vader Abraham. Het leverde mooie verhalen op.

Daarna het muziekoptreden van John van Krimpen die binnen 5 seconden mensen op de dansvloer had.

In het Huis van de Wijk Schollevaar zijn we eens per maand op de 4e vrijdag van de maand. Op 26 januari eerst een themapresentatie over dansmuziek want vooral hier wordt heel veel gedanst altijd. Van Fred Astaire en Ginger Rogers via Bill Haley naar James Brown, the Bee Gees van Saturday Night Fever, The Trammps naar KC & The Sunshine Band en meer.

Vervolgens een grandioos optreden van Andy & Grace met veel muziek uit de 70’s en 80’s dat past bij de groep mensen die hier komt.

Februari is inmiddels halverwege, we waren onder andere in De Vijverhof met 110 bezoekers waar door twee veiligheidsexperts van de gemeente Capelle aan den IJssel, Marjoke van Ommen en Elise Koster, werd verteld over de gevaren van digitale oplichting. Veel reacties uit het publiek hierover, we gaan dit zeker herhalen.

Vrijwilliger Shakoen Mangal ontving de Schollevaarse Kaars

Shakoen Mangal die ook bij Sonrisa als vrijwilliger werkt, heeft zaterdag 13 januari van De Ontmoetingskerk het lokale ‘lintje’ de Schollevaarse Kaars ontvangen. Dat is een blijk van waardering voor wat Shakoen aan vrijwilligerswerk doet in  de grootste wijk van Capelle aan den IJssel, Schollevaar.

De uitreiking vond plaats in Het Meesterwerk, een winkel c.q. lunchroom. Slechts een kleine groep mensen wist wie de Kaars zou ontvangen en zéker Shakoen wist het niet vooraf. Zij werd naar Het Meesterwerk gebracht ‘om koffie te drinken’ en was totaal verrast toen Johan van der Klooster van de Ontmoetingskerk, na een nieuwjaarstoespraak van wijkwethouder Jannes van der Heide, bekend maakte dat Shakoen dit keer de Schollevaarse Kaars kreeg.

De Schollevaarse Kaars wordt elk jaar begin januari uitgereikt en is een uiting van waardering van de Ontmoetingskerk in de wijk Schollevaar voor iemand die zich als vrijwilliger inzet voor die wijk. De uitreiking van de Schollevaarse Kaars wordt georganiseerd in samenwerking met Wijk Overleg Platform (WOP)-Schollevaar. Wijkbewoners kunnen namen aandragen van mensen die in hun ogen de kaars kunnen ontvangen. ‘ Een kaars geeft licht, gezelligheid en warmte. Er zijn ook mensen die dat doen voor de mensen om hen heen; ze geven licht, gezelligheid en warmte ‘ zegt De Ontmoetingskerk erover.

De Ontmoetingskerk motiveerde het als volgt: “Shakoen is een stille kracht achter allerlei activiteiten in het Huis van de Wijk en van Sonrisa. Ze is onder andere behulpzaam bij het Etentje van de Wijk, de bingo, Soep voor de Wijk, Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar en Goud voor Oud. “Ze wil iets moois voor de mensen neerzetten en is bekend bij veel mensen.”

Ook voor Sonrisa is Shakoen heel belangrijk. Met haar enthousiasme ondersteunt zij ons bij Goud voor Oud en Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar in Huis van de Wijk Schollevaar.

Bij de uitreiking waren vooral mensen van de Ontmoetingskerk, WOP Schollevaar, Welzijn Capelle en Sonrisa (Rob en René).

Foto’s: Jan van der Arend

 

In 2023 maar liefst 67 keer Goud voor Oud in Capelle aan den IJssel

Op 22 december deden we de laatste Goud voor Oud van 2023 en kort voordat het begon dacht Rob Nieuwveld: “Ik ga eens nakijken de hoeveelste van het jaar dit was, om dat te kunnen vertellen in de zaal. Ik kwam toen op 66, een paar dagen later bleek het de 67e te zijn. En dat was een heel mooie in Schollevaar met een groep mensen die zin hadden in een feestje.”

Dat is een record, niet eerder hebben we er zo veel gedaan.Een terugblik: in 2017 t/m 2020 waren we alleen met de 4 basislocaties bezig, Vijverhof, Schinckelhove, Rozenburcht en Schollevaar, terwijl Covid vanaf 2019 t/m 2021 ervoor zorgde dat we niet alle uitvoeringen konden doen.

In 2021 zijn we gaan uitwijken. We hebben Goud voor Oud in de buitenlucht gedaan bij Hockey Club Capelle. En we deden Goud voor Oud bij voetbalclub CVV Zwervers. Ook in de tuin van locatie Spinoza Schollevaar en in het mooie zaaltje Sensibel voor een klein gezelschap. Slechts 13 van de normale 48 op de originele 4 locaties konden gedaan worden en zelfs nog met minder bezoekers toegestaan.

In het begin van 2022 heerste Covid nog, later ging het langzaam naar normaal. We zijn op verzoek- en via Maak Capelle (Beemsterhoek, Oostgaarde, de Roo van Capelle) en een speciale subsidieregeling voor Capelle-West/’s-Gravenland extra locaties gaan doen 9 keer.In 2022 is Goud voor Oud in totaal 49 keer uitgevoerd, toen het hoogste aantal per jaar.In 2023 zijn er dus 67 geweest, bestaande uit:12 keer in De Vijverhof,
12 keer in Schinckelhove,
12 keer in De Rozenburcht,
12 keer in Huis van de Wijk Schollevaar,10 keer in Huis van de Wijk Oostgaarde,6 keer Capelle-West en Rijckehove en3 keer Beemsterhoek,
alles in Capelle aan den IJssel.Op naar meer Goud voor Oud in 2024.

Jong ontmoette Oud op hun school voor een rondleiding en een lunch

Hoe leuk is het om als oudere met een groep 8 van een basisschool het leven op school weer eens te beleven en ook nog de lunch met elkaar klaarmaakt. En hoe leuk is het voor de groep 8 van een basisschool om ouderen uit de buurt op visite te hebben. Dat vroegen we ons af toen we met Tineke Straver van pcb De Sjalomschool en Renée van der Spoel van Accent Praktijkonderwijs in Capelle-Schollevaar rond de tafel zaten met het idee. Het idee werd een plan en we bedachten de titel van het plan, waarin de drie organisaties op een bepaalde manier in terugkomen: “Jong ontmoet Oud met het Accent op School”, dat plan werd gefinancierd door WOP Schollevaar via Maak Capelle en zo konden we het gaan doen, zelfs twee keer.

Op 1 december waren zo’n 20 ouderen te gast bij groep 8 van basisschool Sjalom in Capelle-Schollevaar. Stichting Sonrisa Rijnmond, de basisschool en Accent Praktijkonderwijs hadden een ochtend georganiseerd om jong met oud te verbinden en samen iets te doen.

Die verbinding ontstond al doordat de leerlingen van groep 8 de ouderen opwachtten bij de ingang van de school en wezen waar de ontmoetingsruimte was. Zo was er al snel contact en de ‘koffieploeg’ zorgde voor koffie en thee.

Rob Nieuwveld van Sonrisa vertelde aan het begin nog even hoe de ochtend eruit ging zien en waarom dit georganiseerd is. De titel van dit project “Jong ontmoet oud met het accent op school” zegt al veel over het doel.
Juf Tineke Straver van Sjalom ging hier dieper op in en verdeelde de taken. Dat gebeurde allemaal in het Kinderlab wat in het schoolgebouw gevestigd is.
Na de kop thee of koffie met een traktatie van boterletter begon de ene groep aan een rondleiding door de school. De helft van de 25 leerlingen van Groep 8 nam een deel van de ouderen mee door school om te vertellen hoe een school tegenwoordig is ingericht. Er werden over en weer veel vragen gesteld en er werd gelachen.

In de klas beland vertelden de leerlingen hoe schooldagen eruitzien en legden uit wat zij doen met een iPad. Ze stelden vragen aan de ouderen en voor een deel ging dat op basis van briefjes met vragen die komen uit De Kletspot die altijd in Groep 8 staat. Samen gingen ze volop interesse op zoek naar de overeenkomsten en verschillen en – wat is nog hetzelfde.

De andere helft ging de keuken in om onder supervisie van Renée van der Spoel en zijn collega’s van Accent een lunch met veel verse producten voor te bereiden. Leuk was dat één van die Accent leerlingen van de Sjalomschool kwam en dus op bekend terrein terug was en heel warm verwelkomd werd door Tineke. Renée gaf eerst uitleg over hygiëne in een keuken. Waarom kun je niet met hetzelfde mes kip snijden en sla snijden. Je kunt daar flink ziek van worden door een bacteriële infectie.

Daarna ging jong en oud met elkaar aan de slag om een gezonde lunch voor te bereiden. Balletjes gehakt draaien, soep maken, komkommer snijden, broodjes klaarleggen en doormidden snijden en dat terwijl jong en oud gezellig met elkaar in gesprek was.

In de anderen groep vertelden ouderen jongeren over hun schooltijd. Een mevrouw had foto’s meegenomen van zichzelf toen ze op de lagere school was. Een foto waarop ze in de klas zit. Ze vertelde dat in haar tijd de Tweede Wereldoorlog nog aan de gang was en er weinig school was.

Een andere dame had een Poëziealbum meegenomen en weer een ander had net na die oorlog op school gezeten en toen was het weer anders. Groep 8 had veel vragen voorbereid, die hadden veel zin in deze ochtend.

Uiteindelijk werd het tijd voor de lunch. Grote pannen soep werden neergezet en iedereen die wilde kreeg een kom. Hoe vaak eet je in zo’n samenstelling met elkaar. Hoe vaak maak je als pakweg 70-jarige mee dat je tussen zo veel 11- en 12 jarigen zit en andersom hoe vaak maken die groep 8 leerlingen het mee dat ze met mensen aan tafel zijn die leeftijden hebben van in de ’70 tot in de ’90. Dat alleen al was zo bijzonder.

Sommige leerlingen wilden dat ‘hun oma’ naast hen ging zitten. Het was mooi om te zien dat het verbinden van jong en oud goed geslaagd was en hoeveel er gepraat werd. De leerlingen vertelden of ze al bezig waren met middelbare school en wat ze zich daarbij voorstellen en welke richting het opgaat. De ouderen haakten hierop in met eigen verhalen onder andere over wat zij van hun kleinkinderen en anderen hoorden over deze tijd op de basisschool.

Na de lunch was het tijd om afscheid te nemen en het was duidelijk dat men genoten had van deze tijd bij Sjalom. Voor herhaling vatbaar en dat gaat ook gebeuren. Ook de dagen erna wordt er nog steeds over gesproken door de ouderen die erbij waren.

Bij het jubileumconcert “25 jaar Zanger en Entertainer” liet Perry Zuidam zijn veelzijdigheid zien

Zondag 26 november 2023 had Perry Zuidam het Zuidplein Theater vol met zo’n 700 enthousiaste fans. Perry vierde er zijn 25-jarig jubileum met een band, showballet en gasten.
Rob Nieuwveld en René van de Kamp waren er namens Sonrisa bij.

Perry Zuidam trad voor het eerst op 20 juni 2017 bij ons Goud voor Oud op. Sindsdien is hij niet uit ons programma weg te denken.

We konden heel goed de theaterman en entertainer in Perry ontdekken zondagmiddag. Hij voelt zich thuis op het podium, voelt aan wat men wil horen en heeft voortdurend contact met zijn publiek. Ook toen hij zijn gast Corry Konings op het podium ontving.

Het was een grandioze middag, we gaan op naar de volgende theatershow van Perry Zuidam.

Inspirerende Mozaïek workshop door kunstenares Adriana Zoon

Na het succes van de eerste mozaïek workshop in maart 2023, organiseerde Stichting Sonrisa Rijnmond voor de 2e keer een mozaïekworkshop in 3 delen in het Huis van de Wijk Schollevaar. De workshop vond plaats op 3, 17 en 31 oktober 2023 en werd wederom gegeven door mozaïek kunstenares Adriana Zoon.

Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door WOP Schollevaar via Maak Capelle waarvoor veel dank.

De groep deelnemers bestond uit 8 personen in de leeftijd van ca. 60 tot 94 (!) jaar.  Daar zit 34 jaar tussen. Deelnemers uit verschillende delen van de Capelse wijk Schollevaar die elkaar niet allemaal kenden, iets dat dus ook verbindt.

Bij de eerste sessie kon men kiezen op welke ondergrond men het mozaïek wilde maken. Ook deze keer bleken er weer verborgen creatieve talenten naar boven te komen. Adriana stond ondertussen iedereen bij met goede raad en daad. Tijdens het werken werd uiteraard ook onderling veel gepraat en heerste er een gezellige sfeer.

Aan het eind van deze sessie bleek dat eenieder al uitkeek naar de middag op 17 oktober om hun mozaïek werk af te maken.

Tijdens de sessie op 17 oktober ging de groep deelnemers, gezellig kletsend met elkaar, verder met hun werk. Wat soms nog best hard doorwerken bleek.

     

     

De ervaring van Adriana met dergelijke workshops is dat je een combinatie ervaart van met kunst bezig zijn, geconcentreerd werken, samen zijn, saamhorigheid ervaren en mensen (beter) leren kennen. Los van het ‘iets maken vanuit het niets’ dat voor sommigen al een liefdevolle bestemming heeft.

      

     

Op de laatste middag was het “voegmiddag”. Een heerlijk kliederwerk en altijd weer spannend hoe het mozaïek er na het voegen uit gaat zien.

Adriana gaf advies over de kleur (“Is dat echt mooi, zwart??”zei de 94-jarige) en het aanbrengen van het voegsel. Een aantal deelnemers lukte dit redelijk zelfstandig, een aantal anderen hadden meer hulp nodig van Adriana.

Enkele opmerkingen van de deelnemers: ‘Ik wist niet dat dit zo leuk was’’; ‘Ik zou graag een groter project willen doen” “deze hartjes gaan zeker niet de kast in, maar hangen op een mooie plek voordat de (klein- en achterklein-)kinderen dit weekend komen” en vooral: “Wanneer geef je weer een workshop want ik ken nog meer mensen die hier graag bij hadden willen zijn.”

Opmerking van Adriana: Het was opnieuw heel leuk om met zo’n gevarieerd gezelschap in de leeftijd van eind 50 tot 94 te mogen werken. Er zijn heel verschillende werken ontstaan en vooral na het voegen was men verbaasd over en heel blij met het werkstuk wat ze zelf hadden gemaakt.

Tussen de bedrijven door werd volop gekletst en gelachen en werden nieuwe contacten gelegd.

Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar is terug – zaterdag 28 oktober in Schollevaar

We zijn heel blij om te kunnen aankondigen dat ons initiatief “Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar” terug is in Capelle aan den IJssel. De eerste middag/avond is op zaterdag 28 oktober 2023 van 16-20 uur in het Huis van de Wijk Schollevaar. Het gaat vooral over Oekraïne met veel Oekraïners die vanwege de oorlog in Capelle aan den IJssel zijn komen te wonen. We organiseren dit samen met Kassem Taha van Huis van de Wijk Schollevaar en een aantal Oekraïners.

Op 26 mei 2018 organiseerden we samen met Pameijer de eerste Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar. Die ging over de Nederlandse Antillen en u ziet hier Pasito Stroop van de toenmalige Vereniging Antillianen en Arubanen in Capelle. Pasito vertelde over de geschiedenis en de cultuur.

In het mooie Wijkrestaurant Schenkel kwamen op die eerste keer al veel Capellenaren af. Dat werd de 14 keer erna niet anders. De zaal zat altijd op het maximaal aantal bezoekers van ongeveer 70. Daar zaten mensen van allerlei afkomsten bij elkaar. Zoals uit allerlei delen van Afrika, het Midden-Oosten en Rotterdammers en Capellenaren van geboorte.

Het project is erop gericht om Capellenaren en vooral de ouderen  ‘de andere kant’ van een bepaald land of gebied te laten zien. Via dit project wilden de initiatiefnemers Capelle aan den IJssel het andere Suriname, Marokko, Syrië, Somalië, Molukken en andere culturen/landen laten zien. Het verhaal van die landen verteld door mensen die er gewoond hebben en nu in Capelle aan den IJssel wonen.

De doelstellingen van ‘Capelse culturen ontmoeten elkaar’ zijn het samenleven van huishoudens van verschillende etnische afkomst in Capelle aan den IJssel prettiger te maken via deze ontmoetingen, de sociale cohesie te bevorderen en mensen met elkaar te verbinden waardoor eventuele eenzaamheid tegengegaan wordt. Voor de ouderen is het doel ook om hun leven meer inhoud te geven, hen actiever te krijgen in hun wijk waardoor zij weerbaarder worden en zich veiliger voelen in hun wijk.

In 2018, 2019 en 2020 zijn dagen georganiseerd over Marokko, Syrië, Afghanistan, Somalië, India, Kaapverdië, Suriname, Irak, Libanon, Nederland en gecombineerde dagen over de overeenkomsten tussen al deze landen. Herkenning, erkenning, kennis opdoen en kennis delen, leren en luisteren, dansen en samenzijn. Hoe vaak hadden mensen voor we hiermee begonnen gedanst met Somaliërs of Syriërs of geleerd over Irak of Libanon van mensen die daar geboren zijn en ook Capellenaar zijn.

Met Syriërs. Die dag werd er gelachen en gehuild met elkaar. Gehuild vanwege de verschrikkingen en verwoestingen die in Syrië gebeurden, enorm indrukwekkend. Het bracht de aanwezigen tot elkaar.

Libanese avond in 2019

Somalische avond.

Surinaamse avond

Kaapverdische avond

Door Corona moesten we stoppen en daarna was het niet meer mogelijk om het in het Wijkrestaurant te doen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe samenwerking en een nieuwe locatie.

Nu is het terug. Met Kassem Taha namens Huis van de Wijk Schollevaar brengen we op zaterdag 28 oktober de eerste nieuwe Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar over Oekraïne. Het verhaal van Oekraïne verteld door mensen die er geboren zijn en vooral de tijd voor de oorlog. Iedereen is welkom.

 

Drie heel geslaagde middagen in De Serre aan de Beemsterhoek in Capelle

Dankzij Maak Capelle en Havensteder, konden we van april t/m juni drie keer een Goud voor Oud middag hebben in Recreatiezaal De Serre aan de Beemsterhoek. Op 7 april, 5 mei en 2 juni hebben we deze middagen gehad.

We konden ook in dit deel van Oostgaarde verbindingen tussen mensen leggen die in verschillende delen van Capelle wonen. Men is onder de indruk van de zaal en vindt het leuk andere mensen te ontmoeten.

Een doel van Goud voor Oud middagen is dat bezoekers met elkaar in contact komen en in gesprek gaan of samen dansen en daar plezier uithalen. Ook dat kan tot nadere contacten leiden. Dat is gebeurd tijdens de drie middagen.

Op de Thema-presentaties aan het begin werd steeds enthousiast gereageerd. Bezoekers vertelden dingen aan de hand van het thema. Het delen van verhalen werd zeer op rijs gesteld. Ook dat bracht weer mensen dichter bij elkaar.

Het dansen tijdens de muziekoptredens heeft veel mensen op de dansvloer gebracht. Daar zie je ook weer dat mensen elkaar opzoeken ook al zitten ze niet bij elkaar. Qua bezoekers hebben we rond de 110 bezoekers gehad.

Goud voor Oud data en locaties in september 2023

In september zijn we met Goud voor Oud op de volgende data in Capelle aan den IJssel. Toegang is gratis en bedoeld voor mensen uit Capelle vanaf ongeveer 55 jaar. Ook al zijn mensen die met anderen samen iets willen zijn, behoefte hebben aan sociale contacten, iets jonger zijn en willen beleven wat Goud voor Oud biedt, ook welkom.

Donderdag 7 september in Serviceflat Schinckelhove, Meidoornveld 57,
Vrijdag 8 september in Huis van de Wijk Oostgaarde, De Linie 5,
Dinsdag 19 september in Verpleeghuis De Rozenburcht, Nieuwe Laan 20,
Donderdag 21 september in Woonzorgcentrum De Vijverhof, Reigerlaan 251
Vrijdag 22 september in Huis van de Wijk Schollevaar, Stationsplein 20.

U bent welkom vanaf 13.30 uur, we beginnen om 14 uur (De Rozenburcht en De Vijverhof om 14.15 uur).

Op 25 augustus traden Andy & Grace op in Huis van de Wijk Schollevaar voor 45 heel enthousiaste bezoekers. En dan gebeurt dit in de pauze.