Geen bijeenkomsten in maart 2020

Gezien de ontwikkeling van maatregelen in het kader van het coronavirus heeft Stichting Sonrisa Rijnmond vanavond besloten om vooralsnog tot 1 april geen Goud voor Oud en Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar uit te voeren. Het voornaamste argument is het belang van de gezondheid en veiligheid van iedereen die betrokken is bij een Goud voor Oud middag.

Natuurlijk is het jammer echter wij willen geen enkel risico nemen.

Het gaat om Goud voor Oud op

17 maart in Rozenburcht
20 maart in De Vijverhof en
27 maart in Spinoza

en Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar op 28 maart.

Theatervoorstelling Lang & Gelukkig twee keer uitverkocht

Twee keer 150 bezoekers in de Luc Lutz zaal van het Capelse Isala Theater zagen op 15 en 19 januari 2020 de theatervoorstelling Lang & Gelukkig.

Dit Theaterproject Goud voor en door Oud is een samenwerking tussen Stichting Sonrisa Rijnmond, Theaterregisseur Wendy Hoogendijk en schrijfster/fotograaf Eva Kruys. Het begon ooit in januari 2018 toen Sociaal Ondernemer Rob Nieuwveld (Stichting Sonrisa Rijnmond) Wendy Hoogendijk ontmoette bij een nieuwjaarsbijeenkomst van Gemeente Capelle aan den IJssel. Daar trad Wendy op als zangeres. De twee gingen in gesprek en daaruit ontstond het idee voor een theatervoorstelling waar ouderen, mensen tussen 70 en 90 jaar oud, de hoofdrol zouden spelen.

Het plan werd zorgvuldig opgesteld, daar is ruim de tijd voor genomen en de financiering kwam rond via het Denk en Doe Mee! Fonds in Capelle aan den IJssel.

Op 16 augustus 2019 is de eerste werving gedaan om ouderen in het Theaterproject te betrekken, tijdens Goud voor Oud in woonzorgcentrum De Vijverhof. Daar komen ca. 100 bezoekers die over het algemeen zelfstandig wonen en deels de doelgroep waren voor dit project. Dit is later in de maand ook gedaan tijdens Goud voor Oud in Schinckelhove en Spinoza.

Op 26 augustus 2019 vond de eerste informatiebijeenkomst plaats in De Vijverhof waar 13 kandidaten op af kwamen. In de volgende bijeenkomst kwam een hoger aantal en uiteindelijk is de eerste workshop op 10 september 2019 gegeven.

De bezetting qua aantallen varieerde in die periode. Mensen kwamen en er bij en haakten om er verschillende redenen af.

Met een groep van 13 hebben de lessen en repetities plaatsgevonden. De jongste qua leeftijd was 71 en de oudste 89. In de lessen hebben de deelnemers de beginselen van het spelen in een theaterstuk geleerd. Ademhaling, houding, beweging en positie op een toneel kwamen aan de orde. Elke les begon met oefeningen om de ademhaling en houding beter onder controle te krijgen.

Verdeeld over de periode van september 2019 tot en met januari 2020 hebben 20 lessen c.q. repetities plaatsgevonden. Steeds in woonzorgcentrum De Vijverhof. en steeds ongeveer 90 minuten per keer. We merkten dat de spelers steeds enthousiast bezig waren met het huiswerk waaronder de teksten van het theaterstuk. Er is veel thuis geoefend, ook met elkaar buiten de repetities om. Dat heeft de deelnemers al dichter bij elkaar gebracht. We merkten ook hoe zij elkaar stimuleerden en hielpen, ook buiten de repetitiemomenten om.

De repetities zijn ook met de kostuums uitgevoerd, hetgeen de acteurs en actrices nog een stap dichter bij het Theater bracht.

In het plan en fondsaanvraag van het project staat vermeld Zij krijgen letterlijk een podium en zullen door het creatieve proces een boost aan energie krijgen. Oude of vergeten talenten en verhalen komen naar boven en deze kunnen zij vervolgens delen met een groot publiek. Dat is daadwerkelijk ook zo gebeurd.

Ook in de fondsaanvraag staat Zij werken in een team, waardoor sociale cohesie en integratie plaatsvindt en nieuwe (sociale) relaties worden opgebouwd. Participatie helpt bovendien om sociale kwetsbaarheid en eenzaamheid tegen te gaan en het bevordert de ervaring van zingeving en betrokkenheid. Er zijn nieuwe sociale relaties ontstaan binnen de groep deelnemers. Tussen diverse deelnemers is een contact ontstaan dat er eerder niet was en via persoonlijke ontmoetingen, telefoontjes en Whatsappjes gestalte heeft gekregen. Bij Goud voor Oud komt men elkaar tegen en zie je schitterende contactmomenten, omhelzingen en gesprekken die zich in prive sfeer bij elkaar thuis voortzetten. Sommige deelnemers zijn er tijdens het project achter gekomen dat die ene acteur of actrice ingrijpende levenservaringen heeft die de ander ook heeft en die bevrijdend werken via gesprekken. De sociale kwetsbaarheid

De Inktvlek – uit de fondsaanvraag Het is de deelnemende ouderen in hun kracht zetten wat een positieve invloed kan hebben op anderen. Het ‘in hun kracht zetten’ was een doel. Tijdens de repetities en lessen bleek wel eens dat we een deelnemer een andere invulling van de rol hebben gegeven omdat dat beter bij zijn/haar kracht paste of wanneer het te veel vergde van de persoon. Die ingrepen bleken van grote waarde te zijn voor de zelfverzekerdheid en het veiligheidsgevoel van de anderen in de groep. Anderzijds is er ook een grotere rol toebedeeld aan hen die daar behoefte aan hadden en het ook bleken aan te kunnen. Steeds is er op maat gekeken naar de persoon, de rol en hoe die het best met elkaar te combineren. Het originele script van het theaterstuk is dan ook gedurende het traject veranderd om juist dat maatwerk te kunnen leveren. Soms kwamen suggesties vanuit de spelers om een aanpassing te doen. Het professionele vanuit de theaterregisseur Wendy Hoogendijk bleek van grote waarde. Het team van Wendy Hoogendijk als regisseur, Eva Kruijs als schrijfster en fotograaf en Rob Nieuwveld  als organisator met helikopterview was voortdurend in gesprek om eventuele verbeteringen aan te brengen.
René van de Kamp namens Stichting Sonrisa Rijnmond was voortdurend een aanspreekpunt voor de cast en dacht ook mee in het hele proces.

Er is een expositie gekomen met portretten van de ouderen samen met hun verhalen welke geschreven zijn door schrijfster Eva Kruijs. Het mooie is dat we dit mochten doe in winkelcentrum De Koperwiek. Over 20 meter breed hingen de portretten in een druk bezocht gebied in De Koperwiek met zelfs zitplaatsen direct voor de expositie. Daar wordt heel veel naar gekeken. Waar het de bedoeling was dat deze expositie er zou zijn tot 1 februari 2020, is deze er nog steeds (anno 26 februari 2020 in ieder geval).

Het AD heeft aan het begin in oktober een paginagroot artikel geschreven en net voor de voorstellingen nog een paginagroot artikel met interviews met de acteurs en actrices.

Het AD heeft ook een video gemaakt van 2.30 minuut waar twee spelers uit de cast zijn gevolgd van hun huis naar het theater op de dag van de premiere. Eerst werden zij thuis geinterviewd en vervolgens waren er steeds sfeerstukjes van momenten op de dag tot aan momenten na de eerste voorstelling. Dat heeft op die twee een enorme indruk gemaakt. Juist deze twee zeiden achter de schermen dat zij een beperkt sociaal leven leiden en met al deze aandacht zo veel extra in beeld zijn geraakt bij anderen wat nog steeds doorgaat. “Ik heb er een familie bijgekregen” zegt Joop (in de voorstelling de Baron). TV Rijnmond heeft bij een repetitie een reportage gemaakt die op TV is uitgezonden.

Afwijkend van het originele idee is op enig moment het Shantykoor Albatros gevraagd om deel te nemen in het stuk. Dat bracht ongeveer 30 zangers op het toneel die een lied brachten dat het publiek massaal meezong. Verbinding tussen de cast en het Shantykoor en tussen de cast, het Shantykoor en het publiek was een hoogtepunt (van velen) tijdens de uitvoeringen, vertelden ook veel bezoekers ons.

Er was een generale repetitie op 13 januari met enig publiek om eerste reacties te peilen en daar nog eventueel iets mee te doen. De twee voorstellingen op 15 en 19 januari waren snel uitverkocht. Twee keer 150 mensen zagen het Theaterstuk Lang & Gelukkig. Burgemeester Peter Oskam was bij de premiere en sprak in zijn dankwoord zijn complimenten uit voor de productie en nodigde ons uit om in 2021 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een bijdrage te leveren.

Overweldigend is een woord om de reacties tijdens en na de voorstellingen weer te geven. Het publiek deed enthousiast mee waar mogelijk in de theaterzaal en na afloop in de foyer van het Isala Theater kreeg de cast zo veel omhelzingen, felicitaties, complimenten, glimlachen en dat heeft hen diep geraakt. Met name de tweede voorstelling had veel familie en andere naasten van de cast in het publiek en juist toen is hetgeen wij vanuit de organisatie wilden bereiken, dat men anders tegen oma, opa, vader of moeder zou aankijken door hetgeen zij hebben laten zien. Van alle deelnemers uit de cast hebben we dergelijke verhalen mogen horen en we hebben het zelf ook kunnen meemaken in de foyer.

Aan de cast van mensen tussen leeftijd 71 en 89, gemiddelde leeftijd 82 jaar, zij twee jongeren toegevoegd, een 30’er van De Vijverhof en een vijfjarig neefje van Wendy Hoogendijk die Klein Duimpje speelde.

Het theaterproject bracht mensen bij elkaar die elkaar niet of nauwelijks kenden. Het leeftijdsverschil tussen de jongste van 71 en de oudsten van 89 is ongeveer een generatie. Deze mensen hebben zo veel gegeven vanuit plezier, veerkracht en energie. Wij laten het niet hierbij. Er is nog ruimte om een vervolg te organiseren en dat gaan we doen via een aantal gastlessen. Daarover binnenkort meer.

Vanuit Goud voor Oud en een idee ontstaan, heeft dit project heel veel opgeleverd. Leeftijd is niet altijd een obstakel om nog iets nieuws in het leven te ervaren. Een opbrengst voor de cast is een fenomenale levenservaring, nieuwe vriendschappen en veel herinneringen.

Stichting Sonrisa Rijnmond heeft de ambitie uitgesproken om meer dergelijke projecten tot stand te doen komen.


Warme Kerstsfeer bij Goud voor Oud met Acoustic4Fun in Spinoza

Op woensdag 18 december was Goud voor Oud op een ongebruikelijke dag in de week in woongebouw Spinoza in Capelle-Schollevaar. Ondanks allerlei vakanties en andere bezigheden van vaste gasten waren we met 40 bezoekers bij elkaar.

De middag begon met een presentatie over het Theaterproject Goud voor en door Oud dat het stuk Lang & Gelukkig gaat spelen in het Isala Theater. De 13 acteurs en actrices die de basis vormen van deze theaterproductie komen uit de Goud voor Oud Community. Marijke uit die groep woont in Spinoza. Er werden foto’s getoond van de repetities en er is verteld over de voortgang en hoe bijzonder het is dat deze dertien mensen met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar dit presteren.

Vervolgens gingen we naar het muziekoptreden, deze keer van het trio Acoustic4Fun. Drie professionele muzikanten Marije, Ron en Winfried. Vooraf hadden hen laten weten, dat op de locatie Spinoza de bezoekers ongeveer binnen 30 seconden in het eerste liedje op de dansvloer staan. Aldus geschiedde.

Een week voor Kerst was de sfeer al volledig gezet. Alle bezoekers spraken van warmte en gezelligheid vooral door het optreden van Acoustic4Fun.

Goud voor Oud in augustus en september 2019

Goud voor Oud vindt plaats op de volgende data in de maanden augustus en september 2019:

Schinckelhove – donderdag 8 augustus en donderdag 12 september
Rozenburcht – dinsdag 20 augustus en dinsdag 17 september
De Vijverhof – vrijdag 16 augustus en vrijdag 13 september
Spinoza – vrijdag 8, vrijdag 23 augustus en vrijdag 27 september

Voor de adressen en overige data in 2019 verwijzen we u graag naar
deze link

Goud voor Oud deel van Pasar Malam in De Vijverhof

Op vrijdag 19 juli was er in woonzorgcentrum De Vijverhof in Capelle aan den IJssel een Pasar Malam. Deze was van 12 uur tot 20 uur en Goud voor Oud was van 14 uur tot 16.15 uur onderdeel daarvan. We hebben qua organisatie daarvoor intens samengewerkt met de organisatoren van De Vijverhof en met Daniël Thenu, een Capelse organisator van vele Pasar Malams met een groot netwerk op dat gebied.

De Pasar Malam werd bezocht door honderden mensen. Bij Goud voor Oud zitten we hier binnen met 140 bezoekers, terwijl op het terras ook nog 40 mensen zaten die voor het dansen af en toe naar binnen kwamen.

Het muziekoptreden was van Edu Schalk en Diana Monoarfa. Zij hebben opgetreden van ongeveer 14.20 uur tot 16.15 uur bij Goud voor Oud en gingen toen naar de tuin voor een vervolg.

Foto: Henk Blok
Foto: Henk Blok
Foto: Henk Blok

Onvergetelijke avond over de Ramadan en de Iftar

Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar stond op zaterdag 25 mei 2019 in het teken van Syrië. Onderdeel was tijdens de Ramadan uitleg over de Ramadan het het gezamenlijk nuttigen van de Iftar, de maaltijd tijdens de Ramadan, welke gebruikt wordt na zonsondergang.

Met 65 bezoekers, waaronder zo’n 20 met een moslim achtergrond uit hun landen van herkomst zoals Syrië, Marokko, Libanon en Afghanistan, genoten we eerst van een presentatie gegeven door de van oorsprong Syrische Marwa die 4,5 jaar in Capelle aan den IJssel woont en werkt.

Ook werd vertelt wat Ramadan inhoudt en wat tijdens het vasten wel of niet mag. Tanden poetsen mag, parfum en lippenstift gebruiken voor droge lippen. Zieken, zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn niet verplicht om te vasten. Vasten leert de mens zijn eigen kracht te voelen en vooral zelfbeheersing. Doordat je je maag en darmen overdag rust gunt, kan je lichaam de afvalstoffen doen afdrijven en raak je overtollig vocht en vet kwijt.

Vasten versterkt het gevoel van verbondenheid en inlevingsvermogen. Het wordt aangemoedigd om barmhartig te zijn voor elkaar. Ramadan geeft ook kans om het ‘goed te maken’ met andere mensen waar je misschien geschillen mee had. Zelfbeheersing.

In Syrië is het gebruik dat rijke mensen en eigenaren van bedrijven de arme mensen voedselpakketten aanbieden.

Ook werd vertelt wat Ramadan inhoudt en wat tijdens het vasten wel of niet mag. Tanden poetsen mag, parfum en lippenstift gebruiken voor droge lippen. Zieken, zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn niet verplicht om te vasten. Vasten leert de mens zijn eigen kracht te voelen en vooral zelfbeheersing. Doordat je je maag en darmen overdag rust gunt, kan je lichaam de afvalstoffen doen afdrijven en raak je overtollig vocht en vet kwijt.

Vasten versterkt het gevoel van verbondenheid en inlevingsvermogen. Het wordt aangemoedigd om barmhartig te zijn voor elkaar. Ramadan geeft ook kans om het ‘goed te maken’ met andere mensen waar je misschien geschillen mee had. Zelfbeheersing.

In Syrië is het gebruik dat rijke mensen en eigenaren van bedrijven de arme mensen voedselpakketten aanbieden.

Danser Ahmad gaf een workshop over dansen waar een aantal bezoekers met veel genoegen en concentratie aan meededen.

Alle bezoekers wachtten op het eten dat na zonsondergang gegeten mag worden. Dat werd door Marwa berekend op precies 21.47 uur. Het was mooi om te ervaren hoe dit tijd gerespecteerd werd en hoe vervolgens rustig begonnen wordt met een slokje water, een hapje brood, weer een slokje water en een hapje brood waarna aan de maaltijd begonnen wordt.

En daar had iedereen in de keuken met liefde en aandacht aan gewerkt.

Danser Ahmad gaf een wonderbaarlijke demonstratie van een mooie dansCapelse Culturen Ontmoeten Elkaar

Lentefeest met Rotary Capelle en de Zonnebloem

Op zaterdag 11 mei maakte Stichting Sonrisa Rijnmond deel uit van het Lentefeest, georganiseerd in woonzorgcentrum De Vijverhof in Capelle aan den IJssel. De Zonnebloem had 100 gasten uitgenodigd die deels door leden van Rotary Capelle thuis werden opgehaald en later weer thuis werden gebracht.

Namens Stichting Sonrisa Rijnmond presenteerde Rob Nieuwveld (met microfoon) de avond en was het muzikale trio Acoustic4Fun gevraagd voor een muziekoptreden.

De 100 gasten dineerden met elkaar en aangezien zij uit verschillende delen van Capelle aan den IJssel kwamen leerden veel gasten elkaar aan tafel kennen. “Ik vond het zo fijn om nieuwe mensen te leren kennen aan tafel
” zei een gast. “Zo’n grote zaal als hier in De Vijverhof hebben wij niet om bij elkaar te komen” vertelde een ander.

Rotary Capelle had deze avond financieel mogelijk gemaakt. In de keuken van De Vijverhof werd de 3-gangen maaltijd samengesteld en gemaakt.

Een polonaise kon niet ontbreken bij de ontspannen en enthousiaste sfeer.

Capelse Culturen gaat door tot 2021

Het via Stichting Sonrisa Rijnmond georganiseerde Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar, een bijeenkomst elke laatste zaterdag van de maand, gaat door tot in ieder geval eind december 2020. Dat is mogelijk gemaakt door het Capelse Denk en Doe Mee! Fonds.

Somalische avond waar Somalische vrouwen ruim 1 1/2 uur dansten met andere Capellenaren ook met verschillende achtergronden uit andere landen van herkomst, een unieke samensmelting van Culturen.

Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar is een ontmoetingsprogramma waar landen als Syrië, Suriname, Afghanistan, Somalië, Marokko, voormalige Antillen en anderen het thema vormen van een lezing/presentatie met eten en muziek uit die landen, gemaakt door o.a. Capellenaren die vanuit die landen in Capelle zijn komen wonen. Het doel is het samenleven tussen huishoudens van verschillende etnische afkomst in Capelle aan den IJssel beter te maken, de sociale cohesie te bevorderen en mensen met elkaar te verbinden waardoor nieuwe sociale relaties ontstaan en eventuele eenzaamheid tegen gegaan wordt.


Het ging op 25 mei 2019 over Syrië, de Ramadan en de Iftar. Daarbij dus de Iftar, het eten na zonsondergang, om 21.47 uur (stand van de maan) en we deden het o.a. met een grote groep moslims met een herkomst uit landen als Syrië, Marokko, Afghanistan en Libanon die aan het vasten zijn. Dat werd een onvergetelijke leerzame avond en een eer om dat te ervaren.

Avond over Afghanistan op 29 september 2018.
Presentatie door Aziz, voorzitter van de Vereniging van Afghanen in Capelle aan den IJssel, op 30 maart 2019.
Avond over India op zaterdag 23 februari 2019
Lekker eten bij avond over Kaapverdië op 20 april 2019

Goud voor Oud vrijwilligers bedankt!

Op zaterdag 13 april zijn 25 vrijwilligers die zich iedere maand  inzetten voor de bezoekers van  Goud voor Oud voorstellingen op originele wijze door Stichting Sonrisa Rijnmond bedankt via een Royal High Tea in Restaurant-Wijnbar De Bank in Capelle aan den IJssel.


Goud voor Oud wordt sinds begin 2017 georganiseerd door Stichting Sonrisa Rijnmond op vier locaties in Capelle a/d IJssel. Daar is elke maand een uitvoering van Goud voor Oud. In zijn speech benadrukte de voorzitter Daan Jansen,  dat het succes van Goud voor Oud mede is te danken aan de grote inzet van deze vrijwilligers. Deze zorgen de koffie en thee, de soep of hapjes en niet in het minst, gesprekken met bezoekers.

Tijdens de High Tea was er een bijzonder optreden van  Wendy Hoogendijk. Deze Capelse actrice, zangeres en theatermaker schrijft haar eigen nummers en maakt krachtige solovoorstellingen met lef, emotie, humor en muziek.  Wendy werd begeleid door toetsenist/arrangeur Serge Dusault.


Wendy bracht o.a. enkele liedjes uit haar productie Radiostilte:
Radiostilte is muziektheater en gaat over de achtbaan die rouwen heet. Over het ongemak daaromheen. Maar bovenal over liefde, humor en veerkracht.

De middag werd mede mogelijk gemaakt door Gemeente Capelle aan den IJssel. Het was onze manier om de vrijwilligers die tijdens Goud voor Oud veel werk verzetten in De Vijverhof, Schinckelhove, Rozenburcht en Spinoza, te bedanken daarvoor.