Dementie – Wat doet muziek met je hersenen

Waarom ga je bijna vanzelf bewegen als je muziek hoort? Waarom kan muziektherapie bepaalde hersenproblemen oplossen? In het kader van “Dementie – Wat doet muziek met je hersenen”, hier een bijzondere documentaire.

Deze mooie en ontroerende documentaire laat het voor een deel zien wat muziek met onze hersenen doet. Hoe het zorgt dat demente mensen opeens veel levendiger en helderder worden en weer bij hun herinneringen kunnen komen.

Wat het met mensen doet die niet dement zijn. Hoe het ons in beweging zet en hoe het verbinding brengt.

Let op de leuke tip om de “Soundtrack van je leven” te maken.

Met dank aan Marius Engelbrecht voor de inspiratie.
Foto Elijah Henderson op Unsplash

De “Wondere Wereld van de Wolken” in Goud voor Oud

De Wondere Wereld van de Wolken is een nieuw Thema van Goud voor Oud van Stichting Sonrisa Rijnmond en is samengesteld en gepresenteerd door weerman Jan Dekker. Vrijdag 18 augustus wordt het gebracht in de Vijverhof in Capelle aan den IJssel tijdens een nieuwe Goud voor Oud tussen 14 en 17 uur.

Wondere Wereld van de Wolken
Foto van Billy Huynh op Unsplash

Aan de uitvoeringen van Goud voor Oud is altijd een Thema verbonden waar de middag mee begint. Zo’n thema kan informatief zijn voor de doelgroep (ouderen) zoals bewegen in en om het huis (stofzuigen is ook bewegen net als simpelweg in de woning lopen) of het thema gaat terug in de tijd via foto’s van Rotterdam of een film over het oude Capelle aan den IJssel.

Vrijdag 18 augustus brengen we in woonzorgcentrum De Vijverhof aan de Reigerlaan 251 in Capelle aan den IJssel vanaf 14 uur het thema De Wondere Wereld Van De Wolken. Hoe ontstaat een wolk, waarom hebben wolken de unieke vormen die ze hebben, wanneer krijgen we een regenbui en waarom op dat moment. Dat en meer over de dagelijkse wolken.

de wondere wereld van de wolken
De wondere wereld van de wolken bij Goud voor Oud.

Jan Dekker heeft dat gedaan en bezoekers van Goud voor Oud op 28 juli in Bermensteyn, Capelle aan den IJssel, genoten ervan. Zij stelden veel vragen en er werd volop gesproken – ook door bezoekers onderling – over het thema. Die interactie en onderlinge gesprekken zijn onderdeel van de doelstelling van de Goud voor Oud middagen van Stichting Sonrisa Rijnmond.

Na De Wondere Wereld van de Wolken zullen gasten van Goud voor Oud anders naar wolken kijken. Kennisverrijking op deze manier via een leuke presentatie van weerman Jan Dekker, die vertelt, foto’s en beelden laat zien en die toelicht, gevolgd door een live optreden van zanger John van Krimpen, gratis koffie, thee en soep met brood.

Vrijdag 18 augustus, Goud voor Oud in De Vijverhof in Capelle aan den IJssel. Voor de data van andere uitvoeringen van Goud voor Oud in 2017 zie hier.

de wondere wereld van de wolken bij goud voor oud
Een zeldzame Parelmoerwolk

Dansen helpt Parkinsonpatiënt

Fysiotherapeut Ronald van der Heijden kan dankzij subsidie van de provincie in heel Friesland danslessen aanbieden aan mensen met de ziekte van Parkinson. Op termijn wil hij ze ook yoga, tai chi en nordic walking kunnen geven.

Een liedje van Justin Bieber klinkt uit een box in een fitnesszaaltje in wijkzorgcentrum De Hofwijck in Leeuwarden. Een groep parkinsonpatiënten en hun begeleiders dansen op de muziek alsof ze nergens last van hebben. ,,Ik kan meer dan ik had gedacht”, zegt Willeke Betcke.

Heel Friesland

De danslessen in Leeuwarden worden sinds tweeënhalf jaar aan achttien deelnemers aangeboden door dansdocente Marlien Seinstra, samen met fysiotherapeut Ronald van der Heijden. De eigenaar van de maatschap Minnema is als fysiotherapeut gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson.

Vanaf nu kan hij de danslessen voor parkinsonpatiënten uitbreiden over heel Friesland. De stichting Parkinson in beweging, die hij met twee patiënten en een collega heeft opgericht, heeft namelijk van de provincie Fryslân 60.000 euro gekregen om dansdocenten op te leiden in Drachten, Heerenveen, Dokkum, Bolsward, Sneek en Harlingen.

Noodzaak

Bewegen is goed voor iedereen, maar voor mensen met parkinson is in beweging blijven bijna een noodzaak. Door ze goed te begeleiden probeert Van der Heijden ze zo lang mogelijk zelfstandig te houden en valpartijen te voorkomen. Bovendien voelen ze zich beter.. Parkinson is een progressieve ziekte, wat betekent dat patiënten er alleen maar meer last van krijgen en steeds afhankelijker worden van medicatie. Het is een hersenziekte, die zich bij elke patiënt anders manifesteert.

Ze krijgen last van trillende handen of juist van stijfheid. Patiënten krijgen steeds meer moeite met bewegen.

Willeke Betcke (66) weet nu een kleine tien jaar dat ze aan de ziekte van Parkinson lijdt. Ze begon steeds vaker te vallen, kreeg steeds meer moeite met traplopen en vergat almaar meer dingen. ,,Er waren veel eerder signalen, maar pas achteraf kun je de puzzel leggen.”

Uiteindelijk vermoedde de huisarts parkinson, wat door de neuroloog werd bevestigd, onder meer door een tekort aan dopamine in de hersenen vast te stellen.

Signalen

De 62-jarige Piet Kempenaar uit Leeuwarden had heel andere klachten. ,,Ik zag het aan mijn sportprestaties, ik haalde om onverklaarbare redenen mijn niveau niet meer”, vertelt hij hijgend, net van de lopende band gestapt. ,,Ik weet het sinds vier jaar, maar de eerste signalen waren er misschien al vijftien jaar terug.”

Dankzij beweegtherapie en medicatie slaagt Kempenaar er nog altijd in zijn eigen assurantiekantoor te runnen. Daarnaast is hij mede-oprichter van de stichting Parkinson in beweging.

Hij wil voor elkaar krijgen dat de verzekeraars een rol gaan spelen in de vergoedingen voor de danslessen en andere bewegingsvormen. Daarover is de stichting in gesprek met De Friesland.

Uitbreiding

Op termijn hoopt fysiotherapeut Van der Heijden bijvoorbeeld ook yoga, tai chi en nordic walking (lopen met stokken) te kunnen aanbieden aan parkinsonpatiënten. ,,Dat zijn allemaal verschillende bewegingsvormen. Yoga is goed voor het lenig houden, tai chi voor de balans en nordic walking voor de eerste problemen met lopen. Daar begint het, lopen gaat steeds lastiger.”

De stichting slaagde er al in subsidie binnen te halen bij de provincie Fryslân, zodat de dansactiviteiten uitgebreid kunnen worden. De provincie heeft potjes voor innovaties in de zorgeconomie. In Friesland zijn ongeveer tweeduizend mensen met parkinson, een aantal dat elk jaar stijgt.

,,De kleine groepen zijn niet rendabel om danslessen te geven. Als patiënten onder begeleiding bij mij komen sporten wordt dat vergoed door de zorgverzekeraar, maar voor dansen geldt dat niet”, legt Van der Heijden uit, terwijl bewegen zo belangrijk is voor de patiënten. ,,Danslessen moeten ze zelf betalen en dat is voor sommige chronisch zieke mensen soms best een drempel.”

Met dank aan de Leeuwarder Courant voor het mogen overnemen van dit artikel waarvan het origineel hier te lezen is.
Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Goud voor Oud in augustus vier keer in Capelle

Ons ontmoetingsprogramma Goud voor Oud wordt in augustus vier keer uitgevoerd in Capelle aan den IJssel en wel als volgt:

Dinsdag 8 augustus in de Rozenburcht, Grand Café ’t Slot,
Donderdag 10 augustus in Schinckelhove, Schenkel,
Vrijdag 18 augustus in de Vijverhof aan de Reigerlaan 251 en
Donderdag 24 augustus in Bermensteyn, Schollevaar.

Goud voor Oud is een ontmoetingsprogramma dat Stichting Sonrisa Rijnmond uitvoert in vooral woonzorgcentra en serviceflats waar senioren bij elkaar kunnen komen, ook indien zij niet in die woonzorgcentra wonen.

Meer informatie over Goud voor Oud hier.

Veel ouderen missen het internet niet

Tijdens een Goud voor Oud ontmoetingsmiddag voor ouderen hebben we een ‘barkruk moment’. Ik bespreek vanuit het midden van de zaal vanaf een denkbeeldige barkruk iets met de aanwezigen, allen tussen ongeveer 70 en 105 jaar qua leeftijd. Het huiskamergevoel.

Onlangs ging het over de digitale wereld en ik vroeg dus aan zo’n 115 mensen tijdens twee middagen hoeveel van hen ‘het internet’ niet gebruiken. Geen computer, tablet of I-Pad. Spontaan gingen zo’n 40 handen omhoog van evenveel ouderen. Dat is toch 35%. En de gezichten bij die handen met glimlachen en onverschillige blikken spraken boekdelen.

Vervolgens vroeg ik of iemand iets mist in het dagelijkse leven door het niet gebruiken van dat wereldwijde web en met een direct opkomende glimlach keek ik naar de ontspannen gezichten die nee schudden en enkele vocale ontkennende reacties opleverden. Totaal geen issue dus.

Met mijn zakelijke karakter vroeg ik door via de stelling dat om bijvoorbeeld de gemeente Capelle aan den IJssel te kunnen bereiken voor een afspraak, dat volgens de strenge mededeling van die gemeente alleen digitaal kan. “Ik bel gewoon op” was gelijk een reactie van een dame, een heer vertelde dat hij nog steeds die ene keer dat het nodig is richting loket in het gemeentehuis wandelt en ‘gewoon’ geholpen wordt.

Andere reacties waren bijvoorbeeld ‘mijn dochter helpt’ zodat ik simpelweg kon concluderen dat voor deze mensen de wereld gewoon door draait zonder internet.

En dan zit je op die denkbeeldige barkruk en kijken al die lieve, mooie mensen je met een glimlach aan en denk ik aan Rod McKuen en zijn hit “Without A Worry In The World”. Het leven zonder internet is voor deze 40 totaal geen onderwerp, het houdt hen totaal niet bezig. Mooi toch..

Rob Nieuwveld

(foto William Iven, Unsplash)

Bezoek ook onze Facebook pagina https://www.facebook.com/sonrisarijnmond

Senioren en veiligheid – veilig aan de deur

Er worden steeds meer pakketten aan de deur bezorgd. Senioren worden geregeld slachtoffer van babbeltrucs zoals via mensen die zich voordoen als pakketbezorger.
De politie wil ouderen alerter maken en tips geven om hun veiligheid te vergroten. Deze video gaat over de risico’s van het binnenlaten van onbekenden en geeft tips.

Kijk voor meer informatie op www.politie.nl/babbeltruc.

‘Nederlandse 65-plussers zijn vitaal en gezond’

De huidige generatie 65-plussers is relatief gezond en fit, bevestigen cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek eind juni 2017 publiceerde. In een rapport over de Trends in Nederland 2017 noemt het de “vitale oudere” als belangrijke ontwikkeling.

Om te beginnen is de levensverwachting verder toegenomen: mannen die nu 65 zijn, hebben volgens de laatste cijfers gemiddeld nog negentien jaar voor de boeg, vrouwen nog 21 jaar. Twee decennia geleden lag de levensverwachting voor mannen nog 3,5 jaar lager, voor vrouwen twee jaar. Nederlanders leven ook langer in goede gezondheid: mannen hebben in twintig jaar tijd drie gezonde jaren ‘gewonnen’, vrouwen twee.

Ouderen leven ook langer zelfstandig, noteert het CBS. En ze sporten relatief veel. Zo fietsen mensen tussen de 65 en 75 jaar gemiddeld 2,6 kilometer per dag, een afstand die alleen door jongeren tussen de 12 en 25 wordt overtroffen.

Ouderen rijden daarnaast vaker auto dan vroeger. In 2007 bezaten nog 420 op de 1000 65-plussers een auto, in 2017 was dat gestegen tot 528 op de 1000 mensen. Doordat de groep ouderen ook steeds groter wordt, is sprake van vergrijzing op de weg. Het CBS becijfert dat begin dit jaar bijna 1,7 miljoen auto’s rondreden waarvan de bezitter 65 jaar of ouder is. Dat zijn er maar liefst 675.000 meer dan tien jaar terug.

Belastingdienst bevestigt aanmerking ANBI

Bij de oprichting van Stichting Sonrisa Rijnmond op 6 januari 2017 hebben wij bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend om als ANBI aangemerkt te worden.

Wij zijn bijzonder blij en trots dat de Belastingdienst per brief d.d. 3 juni 2017 het volgende heeft bevestigd
“Ik merk uw instelling  vanaf 6 januari 2017 aan als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd”.

Goud voor Oud 26 mei in Bermensteyn

Goud voor Oud is op vrijdag 26 mei 2017 van 14-17 uur in woonzorgcentrum Bermensteyn, Bazuin 2 in Capelle aan den IJssel.

Goud voor Oud is een ontmoetingsprogramma voor ouderen, gepresenteerd door Rob Nieuwveld namens Stichting Sonrisa Rijnmond, waarin een thema centraal staat en waar een muzikaal optreden is, gratis bij te wonen voor ouderen. Het doel van Goud voor Oud is om mensen elkaar te laten ontmoeten, eenzaamheid tegen te gaan, herinneringen op te halen en nieuwe contacten te doen ontstaan.

Vrijdag 26 mei komen vrijwilligers van het Streekmuseum Krimpenerwaard een lezing houden over Grootmoeders Tijd. Hoe zag een huis en een school er uit rond 1900-1940. U kunt voorwerpen uit die tijd zien en aanraken.

Zanger John van Krimpen brengt al vele jaren de muziek van de ouderen. Hij zal een optreden geven, waar de gasten bij kunnen zingen, walsen, ook vanuit de stoel, of zelfs dansen.

Aanvang 14.00 uur
Einde 17.00 uur
Toegang Gratis

Aan het begin van het programma serveren we gratis koffie en thee met een lekkernij en om ca. 16.00 uur serveren we broodjes met worstjes. U betaalt alleen de consumpties die u zelf bestelt.

In de media – Spraakwater van de Vijverhof

Wij zijn trots op het artikel dat Susan Honkoop, teamleider Welzijn bij Woonzorgcentrum de Vijverhof, schreef over Goud voor Oud in het magazine Spraakwater van het woonzorgcentrum.

Ook al maken we Goud voor Oud op vier locaties in Capelle aan den IJssel inmiddels, alles is begonnen met een gesprek, gevolgd door meerdere gesprekken en uiteindelijk de uitvoeringen in de Vijverhof.