;

Adviezen brandpreventie bij Goud voor Oud

In Capelle aan den IJssel is sinds februari 2019 wijkbrandweerman Dick de Jong actief om vooral ouderen te adviseren over brandpreventie. Bij Goud voor Oud heeft Dick de Jong op 11 en 12 april presentaties gegevens in serviceflat Schinckelhove en Woonzorgcentrum De Vijverhof voor respectievelijk 49 en 96 bezoekers.

Veel aandacht ging uit naar het inzicht van mensen over wat te doen in het geval van die brand. Branden ontstaat vanuit een onzeker voorval, niet wetend of, wanneer en hoe die brand ontstaat. Ook de voorbereiding op die mogelijke brand kwam aan de orde. Wat sluit je af, doe altijd de slaapkamerdeur dicht voor het slapen gaan, let op waar je de sleutels van deuren legt. Veel van dergelijke adviezen kwamen aan de orde.

Waar vragen over kwamen was het onderdeel electrische apparaten. Dus het opladen van de mobiele telefoon, het gebruik van stekkers en hoe je omgaat met een verlengsnoer.

Dick de Jong besteedde speciale aandacht aan de risico’s bij scootmobielen. Deze worden in serviceflats en wooncomplexen vaak in gangen voor de deur van de bewoner gezet voor het gemak. Dick de Jong wees op de enorme rookontwikkeling die ontstaat bij een eventuele brand vanaf die scootmobiel en liet filmpjes zien om het gevaar nog scherper onder de aandacht te brengen.

Het was duidelijk dat het inzicht van de bezoekers over voorkomen van een brand en handelen tijdens een mogelijke brand verruimd is. Goed om te ervaren hoe er gereageerd werd vanuit het publiek met vragen en opmerkingen.

Ook in met 2019 zijn er nog presentaties bij Goud voor Oud en daar heeft het AD in de krant van 17 april aandacht aan gegeven.

Bij elke uitvoering van Goud voor wordt in het eerste uur van de middag een lezing gegeven over een onderwerp dat serieus kan zijn zoals deze voorlichting over brandpreventie of ontspannend door een verhaal over bijvoorbeeld het leven op een melkboerderij.